„Robert Kružík pochází z Brna, z hudební rodiny. V šesti letech nastoupil v základní umělecké škole do oborů klavír a violoncello. Ve čtrnácti letech začal soukromě studovat dirigování a na konzervatoři nastoupil do dirigentské třídy,“ představila nového dirigenta Jana Kašparová, která převzala moderátorské žezlo večera po Haně Zrůstové. Robert Kružík, nyní student pražské AMU obor dirigování, vybral s vedením filharmonie pro jarní koncert díla českých autorů. Celý večer zahájila Slavnostní předehra Bedřicha Smetany, tomuto skladateli patřila i následující polka D – dur Našim děvám. Pětivětá Česká suita Antonína Dvořáka, jenž se narodil před sto sedmdesáti lety, pak vyplnila čas před přestávkou. Po ní zazněla selanka Zdeňka Fibicha V podvečer a Lašské tance č.6 Pilky Leoše Janáčka, jehož vzorem byl právě Antonín Dvořák. Úplnou tečkou za premiérou dirigenta i několika muzikantů v orchestru pak byl výběr ze Slovanských tanců Antonína Dvořáka. A samozřejmě závěrečný aplaus, který téměř vybízel k nepřipravenému přídavku.

Zdeněk Hejduk