Po přivítání přítomných starostou města Michaelem Kašparem promluvil česky prezident automobilky Toyota Koreatsu Aoki. „Učí se česky a stále se zlepšuje,“ podotkl k tomu Paroubek.

Společným jmenovatelem cílů letošních obdarovaných byly děti, jejich integrace a volnočasové aktivity. Prezident továrny předával finance formou šeků ve tvaru autíček, pro to s nejvyšší částkou, jeden milion tři sta tisíc korun, si přišel starosta města Michael Kašpar společně s ředitelkou mateřské školy Pohádka v Chelčického ulici Terezou Hubenou a je určena pro vybavení dvou tříd mateřské školy.

Dvakrát si pro maketu auta šel vedoucí Odboru školství, kultury a sportu Městského úřadu Kolín Petr Kesner, dvě stě padesát tisíc korun je určeno pro vzdělávání během letní školy a stejná částka pak na jídlo pro tuto prázdninovou aktivitu.

Místostarostka Iveta Mikšíková si odnesla milion korun na podporu integrace a psychologickou pomoc dětem na základních školách a společně s vedoucí sestrou jeslí Lenkou Ptáčkovou dvě stě tisíc korun na rozšíření jeslí na Zálabí.

Ředitel Farní charity Kolín Petr Zavřel s koordinátorkou pomoci Ukrajině Michaelou Prokopovou dostali na zajištění potravin sto padesát tisíc korun, předseda klubu kolínských hokejistů Luboš From se radoval ze sto devadesáti tisíc korun určených na pomůcky a tréninkové centrum.

Volnočasové aktivity kolínského Domu dětí a mládeže Toyota podpořila částkou dvě stě padesát tisíc korun a převzala je ředitelka zařízení Petra Pokorná, starosta Kolína Michael Kašpar se za dvě stě padesát tisíc korun postará o integraci dětí v mateřských školách, jeho kolegyně z Třebestovic Jitka Váňová dostal sto tisíc korun na volnočasové a vzdělávací centrum.

Kolínský místostarosta Michal Najbrt společně s radním pro veřejnou dopravu Středočeského kraje Petrem Boreckým převzali velice důležitou částku půl milionu korun určenou na dopravu dětí do regionálních základních škol, což by mělo vyřešit rovnoměrné rozdělení především ukrajinských dětí.

Dvě stě padesát tisíc korun pak převzaly zástupkyně Centra pro integraci cizinců Michaela Musilová a Kateřina Saidlová, pochopitelně na výuku českého jazyka.

„Chceme se kontinuálně vyvíjet a nyní se z první, krizové a charitativní části přesunout k stabilizaci a integraci. A o tom je ten dnešní den, společně dokážeme vybudovat exkluzivní stabilní společnost. Chtěl bych vám všem poděkovat za aktivitu, kterou děláte a za vynaložené úsilí. Pojďme společně udělat tohle město jedním z nejlepších míst v republice,“ vyzval generální manažer automobilky Robert Kiml.

Slavnostní setkání ukončil ještě akt na Karlově náměstí, kde prezidente Koreatsu Aoki předal starostovi Michaelovi Kašparovi klíče od darované dodávky a společná fotografie všech zúčastněných.