„Kdo chtěl zaplatit za odpad, musel dojít na zákaznické centrum AVE v areálu kolínského zámku, které už dnes spadá pod město, uzavřít smlouvu, zaplatit, dostal samolepku a tu si vylepil na popelnici,“ popsal starosta Michael Kašpar.

„Myslíme si, že jako místní poplatek to bude mnohem jednodušší, komfortnější pro občany a zároveň i snáze vymahatelné v případě, když někdo neuhradí,“ dodal starosta s tím, že v mnohých městech už to takto dělají a funguje to.

Novou obecně závaznou vyhlášku stanovující přechod na místní poplatek by měli schválit zastupitelé na nejbližším zasedání.

„Všem obyvatelům, kterých se uhrazení poplatku týká, přijde domů složenka, žádnou smlouvu nebudou muset podepisovat. Ve chvíli, kdy složenku uhradí, městu se to v systému spáruje a bude hotovo. Nebudou se vyzvedávat a vylepovat žádné samolepky,“ řekl starosta.

První rok nového systému, tedy v lednu, bude město posílat zmíněné složenky, v dalších letech by pak chtělo nashromáždit kontaktní e-maliy a postupně začít rozesílat elektronicky faktury.

Podle slov starosty popeláři, i když na popelnicích nebudou žádné samolepky, poznají, kdo má místní poplatek uhrazený. Jednotlivá čísla popisná jsou totiž zavedená na GPS.