Poukazují například na to, že ačkoli jde o značně frekventovanou silnici, na stavbě se nepracuje o víkendech, což by práce nepochybně urychlilo. Mnohdy je prý podle jejich zkušeností stavba prázdná i ve všedních dnech v časných odpoledních hodinách.

Investorem akce je Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Jeho mluvčí Nina Ledvinová vysvětlila, že stavba má stanovený harmonogram prací, který odpovídá technologickým lhůtám pro provádění stavby. „Jde zejména o betonáže a další stavební postupy pro realizaci mostní konstrukce,“ připomněla.

Místní lidé mají obavy, zda stavba skončí do 19. listopadu, kdy je plánovaný konec uzavírky. Nahrává tomu i nápis na ceduli u staveniště, uvádějící dobu prací od srpna do prosince letošního roku. Ledvinová uvedla, že stavba není v časové prodlevě, která by mohla vést k prodloužení termínu. Později se podle ní mohou dokončovat ještě drobné práce, ale už za provozu na silnici.

„Aktuálně je dokončena železobetonová konstrukce opěr, na kterou budou osazena mostní ložiska. Ve výrobě jsou už nosníky mostu, které budou osazeny v týdnu od 21. září. Stavba se musela vypořádat také s několika neočekávanými okolnostmi, jako jsou přeložky kabelových vedení neznámých správců a dílčí změny spodní stavby. Tyto komplikace však nemají žádný vliv na časový plán,“ ujistila mluvčí ŘSD a připomněla, že ačkoli se oficiálně hovoří o rekonstrukci, prakticky jde o stavbu nového mostu.

Uzavírka je dopravním omezením na silnici I. třídy, ze zákona je tak příslušným silničním správním úřadem středočeský krajský úřad. „Při projednávání této uzavírky jsme volili méně bolestnou variantu dopravního omezení, kdy další alternativou proti celkové uzavírce od srpna do listopadu bylo více než dvojnásobně dlouhé omezení dopravy rozdělené do dvou etap – na podzim a na jaře příštího roku,“ připomněl místostarosta Michal Najbrt s tím, že uzavírkou Havlíčkovy sice došlo k nárůstu provozu v ulicích Polepské a Žižkově, jiná alternativa však nebyla možná.

ŘSD provádí opravu mostku v Havlíčkově ulici stejně jako mostku na výjezdu z Kolína směrem na Prahu kvůli dlouhodobě plánovanému převodu průtahu do vlastnictví města, který tak Kolín převezme už rekonstruovaný.