Našla se v ní krásná malovaná přání od dětí, třeba autíčko a nejlépe zelené, tři oříšky a sedm korun.

Přání se nyní na radnici roztřídí tematicky, rozdělí se na jednotlivé odbory, předají jiným organizacím, pokud nespadají do kompetence města. „Na přání, kde je uveden kontakt, se odpovídá a jsou brána jako oficiální podněty městu,“ podotkl starosta Vít Rakušan. 

A co lidé přáli?

„Prosím, aby byl po rekonstrukci vjezd do kostela sv. Bartoloměje bezbariérový,“ stálo například v jednom z dopisů. „Přímo do kostela to musí řešit církev, nicméně je zde možnost zadním vchodem a parter před kostel bude bezbariérový stejně jako průchod na parkán domem muzea. U hlavního vstupu dáme podnět panu faráři na umístění například ližin,“ reagoval místostarosta Michael Kašpar.

Dalším podnětem byla připomínka hluku z letiště. Podle slov starosty Víta Rakušana město opět letiště oslovilo. „Chci ukázat trasování vzletů. Stížnosti se objevují častěji, uvidíme, jestli do budoucna nebude třeba omezení,“ řekl starosta.

Zlepšit kvalitu veřejných záchodků – to žádal další pisatel. „Letos na tom chceme pracovat, máme inspiraci z jiných měst, jak by záchodky mohly vypadat. Stěžovateli rozhodně dáváme za pravdu,“ komentoval starosta Rakušan.

Několikrát se objevilo přání osvětlit pěší asfaltovou cestu mezi Kolínem a Polepy, kde město prověří vlastnické vztahy.

Autor dalšího dopisu si přál dvě lavičky na zastávku ke Kauflandu. „Podnět samozřejmě předáme odboru regionálního rozvoje,“ uvedl místostarosta Tomáš Růžička. Správě a údržbě silnic zase poputuje podnět na zlepšení údržby Polepské ulice – silnice je sice čistá, ale na cyklostezce je drť. 

V bedně přání byl také dopis od dětí ze Zálabí. „Máme pěkné hřiště v Borkách, bohužel přístup mezi vydlážděnou alejí až po vstup do lesa bývá rozbahněný. Šlo by s tím něco udělat?“ Podle místostarosty Kašpara určitě ano. 

Objevilo se také přání větších slev na kulturní vyžití seniorů, zejména na divadelní představení. „Pokud to udělá divadlo, klesnou mu tržby, a tím pádem bude mít větší příspěvek od měst. Takže možné to je,“ uvedl Michael Kašpar.

Ježíšek doručil také žádost o úsekové měření ve Veltrubské ulici. I přesto, že je na začátku Kolína zpomalovací semafor a občas se tam měří, auta nedodržují povolenou rychlost. 

Jak uvedl starosta Rakušan, komunikace není městská, ale radnice se pokusí problém řešit. 

Lidé si přáli také opravit pěší cestu kolem Pekla. „Rádi tam chodíme na procházky,“ napsali. „Dláždění jistě ne, štěrkem by to určitě šlo,“ reagoval místostarosta Kašpar. Podobným přáním bylo rozhrnout štěrk na cestu k zahrádkám u Pekla. „Do asfaltu rozhodně nepůjdeme, ale zarovnání povrchu by určitě prospěšné bylo,“ řekl starosta Rakušan.

V bedně pod stromem bylo také přání pokračovat v opravách chodníků ve staré zástavbě i na sídlišti a poděkování starostovi, že dodržel slib, že byl opraven chodník v Bezručově ulici.

Město by podle dalšího pisatele nemělo pořádat novoroční ohňostroj, přijde mu to neekologické a také zbytečně drahé. „Nejsme v řádu Prahy, jsme v řádu desetitisíců, letos stál ohňostroj 50 tisíc korun. Je to věc názoru,“ odpověděl starosta Rakušan.

Pisatelé se tázali také na kontroly kolínských mostů. „Na všechna mostní tělesa máme platné mostní listy, nehrozí žádné akutní nebezpečí,“ uklidnil starosta.

Další obyvatel města chtěl ceduli s označením Kollárovo náměstí. „To určitě splnit můžeme,“ řekl místostarosta Tomáš Růžička. Také na zlepšení parkování na sídlišti se podle jeho slov už nyní pracuje.

Jiní pisatelé si přáli, aby město do svých bytů nestěhovalo sociálně slabé, nebo poukazovali, že v ulici Na Magistrále parkující auta brání průjezdu záchranky nebo hasičů.

Které přání zůstane nevyslyšeno, je požadavek lávky přes železniční most. „Z důvodu bezpečnosti to SŽDC jistě neudělá. A zmíněná bezpečnost opravdu není výmluva. Nelze otevřít železniční most pro pěší,“ reagoval místostarosta Kašpar. 

Také se nebudou v centru města bourat domy. Jeden z pisatelů si přál „odstranit domy v ulici Politických vězňů od Elektro Opa včetně až po prázdnou parcelu u finančního úřadu, čímž by se otevřel pohled na chrám sv. Bartoloměje.“ To jistě ano, ale podle starosty Rakušana město rozhodně nemá možnost ani zájem někomu demolovat nemovitosti, jež splňující regulativy a byly vybudovány s platným stavebním povolením. O dalších tématech z bedny přání se dočtete v příštích dnech. 

Další zajímavé podněty z bedny přání:
* Pochvala probíhající opravy autobusového nádraží, ale ostudný je prostor mezi katastrálním úřadem a Futurem
* Úpravy Jaselské ulice, co dál s ní, už nemusí být tak široká, když funguje obchvat
* Kultivace ostudné Školské ulice
* Přání supermarketu na zálabské straně
* Vyhrazená parkovací místa před Spirálou pomoci pro klienty půjčovny kompenzačních pomůcek
* Pocit, že počet ubytoven ve městě stoupá 
* Pokračovat s přípravou stavby druhého obchvatu
* Ostudou města se stávající budova bývalé Okresní vojenské správy na náměstí Republiky