Kolín II – uzavírka místní komunikace ulice Antonína Dvořáka od křižovatky s místní komunikací A. M. Jelínka ⋌(do 29.2. 2008)

I. etapa: od křižovatky s místní komunikací (MK) ul. Říční až po křižovatku s MK ul. Boženy Němcové;
II. etapa: od křižovatky s MK ul. Boženy Němcové až po křižovatku s MK ul. Hálkova
III. etapa: od křižovatky s MK ul. Hálkova až po točnu autobusu (křižovatka s MK ul. Na Kopečkách)
IV. etapa: od točny autobusu (od křižovatky s MK ul. Na Kopečkách) až po křižovatku s novou propojovací komunikací silnic II/322 a II/328

 Kolín II – Uzavírka silnice č. II/125 ul. Žižkova

II.etapa – od okružní křižovatky s místní komunikací ul. Masarykova po křižovatku s místní komunikací ul. Jateční ⋌(do 15.11. 2007)
III.etapa – od křižovatky s místní komunikací – ul. Jateční po křižovatku se silnicí III/12550 (směr Polepy – Uhl. Janovice) ⋌(do 7.12. 2007)
Kolín II – uzavírka místní komunikace ul. Kmochova II. a III. etapa ⋌(od 22. 10. 2007 do 31. 12. 2007)
Kolín – Štítary – uzavírka místní komunikace Na Návsi⋌ (od 22. 10. 2007 do 31. 12. 2007)
 Kolín – uzavírka silnice č. II/125 ul. Veltrubská v Kolíně v úseku od ul. Brankovické po ul. Sadovou (úplná) a b v úseku od ul. Zličská na konec města

Kolína (částečná) ⋌(od 5.11. 2007 do 30.11. 2007)
v úseku Jaselská – Pražská, od okružní křižovatky k ul. Tyršova
a) frézování za provozu v celé délce úseku ⋌31.10. – 05.11.2007
b) pokládka živice, řízeno semafory v ul. Jaselské 05.11 – 10.11.2007
c) pokládka po pruzích ⋌ 11.11. – 20.11.2007
b v úseku Havlíčkova od okružní křižovatky na Šťáralku
a) frézování za provozu v celé délce úseku ⋌ 3.11 – 16.11.2007
b) pokládka živice, řízeno semafory od žel. přejezdu⋌7.11 – 22.11.2007

c) pokládka po pruzích ke kolejím ⋌ 23.11 – 30.11.2007⋌
(zdroj: www.mukolin.cz)

Veškeré informace týkající se uzavírek najdete i na našem webovém zpravodajství na adrese www.kolinsky.denik.cz/kolin_doprava. Na úvodní straně www.kolinsky.denik.cz se v pravém sloupci zároveň můžete zapojit do anketního hlasování, v jehož rámci zjišťujeme, kdo podle vás může za současnou krizi dopravy v Kolíně. Jednoznačně zatím v hlasování vede kolínská radnice, hlas dostala i varianta „Mizerná koordinace práce úředníků kraje a Kolína“.

A co si myslíte vy?