Do studia při zaměstnání byli přijímáni dospělí od osmnácti let po úspěšném složení přijímacích zkoušek. První ročník byl otevřen ve šk. roce 1955/56 jako dvouleté večerní studium.

Svého vrcholu dosáhlo studium při zaměstnání ve šk roce 1964/65, kdy mělo patnáct tříd - v Kolíně, Kutné Hoře, Čáslavi, Nymburce a ve Zruči nad Sázavou.

Od šk. roku 1980/81 bylo zavedeno pětileté studium dálkové zakončené maturitou.
Studium při zaměstnání bylo zrušeno pro malý počet zájemců ve šk. r. 2003/04.

Je třeba připomenout i existenci krátkodobých a specializovaných kurzů – psaní na stroji, těsnopisu, pro účetní, pro vybrané odborné předměty, jazykové a jiné a po určitou dobu i rekvalifikační.
To vše patřilo k mnohostranné práci i přípravě na povolání a vytvářelo tak charakteristiku této kolínské odborné školy.