„Ne, takhle ta vlajka nepatří. Červený pruh není nahoře, ale dole. Nahoře je bílý a uprostřed modrý,“ dohadují se dva páťáci nad výrobou slovenské vlajky. Rozsoudí je jedna ze spolužaček.

Ve všech třídách šesté kolínské základní školy panovala čilá pracovní atmosféra. Děti téma Slovensko zpracovávaly většinou ve skupinách, někde smíšených, v šesté třídě dělených na klučičí a holčičí část.

Proč zrovna Slovenský den? Ředitelka Olga Pešoutová uvedla, že cílem bylo dětem ukázat společnou historii Čechů a Slováků. „Návaznost na nedělní státní svátek se přímo nabízí. Navíc jsme získali kontakt na jazykově zaměřenou základní školu v Rimavské Sobotě, se kterou začínáme rozvíjet spolupráci,“ vysvětlovala Olga Pešoutová.

Slovenský den

Jak tedy vypadá „slovenské“ dopoledne ve třídách? Navštívili jsme šesťáky. Děti tu vytvářejí mapy obou našich států s vyznačením známých a významných míst. Na sražených lavicích leží obrovské plachty balicího papíru, ze kterého vznikají dvě území. „My zpracováváme Slovensko, holky Česko,“ říká Tomáš Goliáš. „Většinu informací máme staženou z internetu,“ dodává. Všichni mají na přípravu vyhrazené tři vyučovací hodiny, potom budou jednotlivé skupiny svoje projekty prezentovat před ostatními. „Naše třída si vybrala zeměpisně-historické téma. Na konci prezentace mapy spojíme, aby si děti snadněji uvědomily, že soužití Čechů se Slováky je v historii nezapomenutelné a že i dnes si naše národy mají co říct,“ objasnila záměr šesťáků jejich třídní Naďa Dzodzaová.

Dolní Kubín

Ve čtvrté třídě děti téma uchopily z jiné strany. „Přinesli jsme si slovenskou pohádkovou knížku, kousek z ní přečetli, s pomocí paní učitelky přeložili slova, kterým nerozumíme, a namalovali jsme ilustrace,“ líčí Lucka Drapáková. V další skupince mají písničkový text, kluci se sklánějí nad množstvím informací a obrázků z Dolního Kubína. „Tady Ondřejův dědeček odtamtud pochází,“ objasňuje jeden člen skupinky. Ondra přitakává: „Od dědy mám hodně věcí, tak se nám to dobře dělá.“

Projektový den obohatí měkká výslovnost slovenštiny v podání tří slovenských školáků, kteří místní základní školu s rozšířenou výukou jazyků navštěvují.