Láska k vlasti, Bohu, bližním a sobě samému představují základní pilíře, na kterých stojí skautská myšlenka a výchova. Již století upínají mladí chlapci a mladá děvčata celého světa pozornost k osobnostem, které svým konáním, svým charakterem či přesvědčením naplňují jejich představy.

Chtějí dosáhnout stejně vysokých met, jaké pokořili vlastenci a politici Václav Havel, Tony Blair, Nelson Mandela, umělci Robert Fulghum, Jiří Menzl nebo Václav Vorlíček a spousta dalších. Takovými ikonami jsou i poslanec Evropského parlamentu Milan Cabrnoch a výtvarník Jiří Vančura. V následujících řádcích se dočtete, jak oni nahlíží na český skauting, co si představují pod slovem služba a jak ji oni sami pojali.