A další změny, vyplývající ze společných programových cílů obou levicových stran, na sebe nemají nechat dlouho čekat. Například do poloviny příštího roku má být podle Ratha obnoven plný provoz zubních a lékařských pohotovostí včetně pohotovostních lékáren ve všech krajských nemocnicích. Kapsám rodičů školáků od září ulehčí bezplatné cestování jejich dětí do školy, starostové se zase mohou těšit na půl miliardy korun ve Fondu rozvoje obcí, zněhož budou moci čerpat peníze na potřební opravy.

David Rath hejtmanem

Díky dohodě skomunisty také poslanec David Rath již téměř najisto může počítat s postem hejtmana. Podle slov šéfa krajské rady KSČM Stanislava Grospiče sice vyjednavači jeho strany vzájmu naplnění programových cílů, které mají společné sČSSD, ustoupili od požadavku na své zastoupení v radě kraje – i když ten by stále „považovali za rozumný“ – žádají ale oboustranně veřejně deklarovanou formu spolupráce pro naplňování shodných programových bodů.
,Ktěm se dále řadí především odmítání amerického radaru a umístění vojenské základny USA vČeské republice, zastavení další privatizace zdravotnických zařízení, podpora obcí ve financování sociálních služeb a provozu předškolních zařízení rozšíření dopravní obslužnosti, výrazné zvýšení objemu oprav komunikací, ochrana zemědělského půdního fondu a intenzivní boj proti kriminalitě.

Hádky pokračují i po volbách

„Sehráli roli užitečných idiotů,“ komentoval rozhodnutí komunistů současný hejtman Petr Bendl (ODS). „Neuvědomují si ale, že umožnili dělat ČSSD řadu věcí, na které vzhledem ke kompetencím rady kraje nebudou mít žádný vliv,“ varoval. Nevyloučil ovšem, že i občanští demokraté vkrajském zastupitelstvu podpoří některé návrhy zdílny sociálních demokratů. „Věcné záležitosti typu dostavby dálnice D3 nebo obchvaty měst jako Kolín, Kralupy či Rakovník,“ uvedl příklady. Většinou se však občanští demokraté slevicí neshodnou. „Naslibovali lidem, že nebudou nic platit – vtéto zemi ale nic není zadarmo. A my jsme zatím neslyšeli, ze které kapsy to chtějí vzít,“ zdůraznil odstupující hejtman. A jedním dechem vyjádřil obavu, že Rathovo vedení nebude „jeho“ kraji ku prospěchu. „Mám strach, že se bude chovat stejně jako na ministerstvu zdravotnictví – ve stylu po mně potopa,“ maloval Bendl čerta na zeď. Už nyní podle Bendla vládne na krajském úřadě atmosféra strachu a paniky a hovoří se o očekávaných čistkách bez ohledu na odborné znalosti.

Ani Rath ovšem Bendlovi nezůstal nic dlužen. Svou dohodu skomunisty výslovně označil za produkt „hlouposti a nadutosti Petra Bendla“ a neschopnosti současného hejtmana komunikovat. „Svým jednáním vyautoval ODS zmožnosti ovlivňovat dění ve Středočeském kraji,“ tvrdil Rath na tiskové konferenci stím, že komunisté i občanští demokraté od něho na počátku dostali stejnou nabídku – jejich přístup však byl zcela odlišný a na úrovni jiné politické kultury. Bendlovy manýry přirovnal kaparátčíkovi předlistopadového režimu. Za dohodu ČSSD sKSČM tudíž podle Ratha může Bendl – tím, že vhledem kjeho přístupu nezbyl sociálním demokratům jiný partner pro jednání. Občanští demokraté podle jeho slov nemínili ustoupit, jedinou přijatelnou variantou byla pro ně podle Ratha velká koalice shejtmanským postem pro Bendla. „Tatínkem jsme my, maminkou hejtman Bendl. To jsou rodiče, kteří dohodu přivedl na svět,“ konstatoval Rath.

Tomu se ale Bendl jen směje. „Jméno Petr Bendl vůbec nepadlo; mám na to tři svědky,“ oponoval. A vhledem ktomu, že občanští a sociální demokraté se programově velmi odlišují, prý prostě nebyla domluva možná. Rath nicméně věří, že i u občanských demokratů najde při hlasování vzastupitelstvu vřadě věcí podporu pro své návrhy. „Určitě tomu prospěje situace, kdy Petr Bendl, který i po volbách pokračoval a naprosto nesmiřitelné politice, odejde do nové funkce; nejspíš na ministerstvo zemědělství,“ podotkl Rath. Na přímou otázku Deníku, zda se na ministerstvo opravdu chystá, ovšem Bendl odpověděl vyhýbavě.

Čeká se na rozhodnutí soudu

Na oslovení „pane hejtmane“ si nicméně poslanec Rath ještě počká. Volba hejtmana i členů rady kraje se formálně uskuteční až na prvním zasedání krajského zastupitelstva, které může být svoláno teprve poté, co soud rozhodne o stížnostech podaných na průběh voleb. Nově zvolení krajští zastupitelé se tak na ustavující schůzi nesejdou dříve než po 20. listopadu.


Rozhoduje se o výborech a komisích

Po dosažení dohody o podpoře mezi sociálními demokraty a komunisty se naplno rozbíhají jak jednání uvnitř středočeské ČSSD o obsazení postů radních, tak i vrámci dalších stran, jejichž reprezentanti se dostali do krajského zastupitelstva. I vtěchto případech jde o obsazení postů – tentokrát ve výborech a komisích středočeského zastupitelstva. ODS dostala nabídku na předsedu kontrolního výboru, komunisté by měli mít šéfy výborů finančního, sociálního a zdravotního. Sociální demokraté si pak chtějí ponechat vedení výborů pro regionální rozvoj, pro životní prostředí a zemědělství, pro dopravu a pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost. „Zatímco my ani KSČM jsme vminulém volebním období neměli ani jednoho místopředsedu výboru či komise, my posty předsedů a místopředsedů komunistům i občanským demokratům nabízíme,“ připomněl šéf středočeské ČSSD Richard Dolejš. Podle jeho kolegy zKSČM Josefa Vondráška ovšem asi pětina komunistů vkraji není takovým přístupem nadšena. Také ODS má zatím podle odstupujícího hejtmana Petra Bendla jasno jen v tom, že určitě přijme funkci šéfa kontrolního výboru. „Rád bych, aby to byla žena,“ řekl Bendl. O dalších místech se ještě bude jednat. Ani Bendl si ovšem neodpustil poměřování sminulým volebním obdobím: „Dávají nám menší prostor než jsme jim nabídli my,“ konstatoval stím, že vpoměru kpočtu zastupitelů budou mít nyní členové ODS méně lidí výborech než měli dosud sociální demokraté. „Oni měli předtím 16 zastupitelů a my jich máme 25,“ připomněl Bendl.