Od 1. května vedou kolínskou policii dva noví muži zákona. Kdo jsou? Jaké změny plánují a zaregistrují je lidé ve zvýšeném pocitu bezpečí v regionu? Na otázky Deníku odpovídali Dušan Žďárský, který je zástupcem ředitele zodpovědným za uniformovanou policii, se svým kolegou Jiřím Fejfarem, jehož rankem je trestní řízení kolínského okresního ředitelství.

Společně už jsou na třetí štaci. Po několikaletém působení v Kutné Hoře, víc jak ročním fungování na Praze – venkov teď, dle jejich slov, nová výzva v podobě kolínského ředitelství.

Proč výzva? Dušan Žďárský nevybočí ze strohých formulací: „Na Kolínsku se realizuje pilotní projekt a je výzvou spolupodílet se na změnách, které směřují k zefektivnění práce policistů.“

Jiří Fejfar konkretizuje: „Naším záměrem je zavést do praxe vyšší míru spolupráce mezi službou pořádkové policie, dopravní policie a službou kriminální policie a vyšetřování. Závazným pokynem policejního ředitele je upravená věcná příslušnost prověřovaných věcí, ale my jej chceme v reálu upravit tak, aby se na řešení problému podílelo co nejvíce lidí. Bude to větší míra spolupráce, než doteď byla.“

Jak to bude vypadat v praxi?

Oba zástupci se shodují, že pořádková policie je v současnosti zatížená zpracováváním trestního řízení. „Místo, co by sloužili na ulici, sedí v kanceláři. Takže některé z těchto věcí bude dělat útvar kriminální policie a vyšetřování. Bude to skloubení činností,“ říká Žďárský. Podle jejich vize by pořádkový policista měl na ulici působit preventivně, a tím by mělo dojít ke snížení kriminality, tedy časem by práce kriminalistů ubývalo. Utopie? Kdo ví. Každopádně změna je asi potřeba.

„Doteď to vypadalo tak, že výjezdová skupina složená z kriminalistů za tři dny vyjela dvakrát. Většinu pracovní doby tedy čekali na to, až se něco stane. Ale v té době ale nad rámec své příslušnosti mohli pomáhat třeba s papírováním, kterým se zabývají řadoví policisté. A ti mohli být venku,“ na konkrétním příkladu vysvětluje Žďárský.

Cílem je tedy jednoznačně efektivně využít pracovní dobu všech pracovníků a rozšířit jejich činnosti.

Neobávají se odchodu některých zaměstanců, kterým se nový model nebude líbit?

Fejfar upozorňuje, že vše budou důkladně lidem vysvětlovat: „Výpovědi neočekáváme. Povede-li se model zavést do praxe, bude to znamenat snížení kriminality a postupně i objemu práce pro policisty. Když bude policista na místě, kde dochází k trestné činnosti, tak k ní nebude docházet, když k ní nebude docházet, bude míň věcí na zpracování a řešení.“

Navíc plánují do konce května zavést do života policie na Kolínsku počítačový program, který bude zobrazovat na mapě regionu spáchanou trestnou činnost. Tím se budou snadněji tipovat problémová místa, kam budou policisté víc zaměřovat svoji pozornost. Teoreticky noví zástupci ředitele kolínského ředitelství posíleni i o další tiskovou mluvčí Janu Žďárskou vidí stejné problémy jako hlasující čtenáři našeho webu. Až praxe však ukáže, jestli nezůstane jen u slov.