Nový způsob léčby bolesti, takzvanou kontrolovanou analgezii, začala používat Oblastní nemocnice v Kolíně. Jejím základem je skutečnost, že lze jen stěží zcela přesně odhadnout, jakou dávku analgetik bude pacient potřebovat. Proto má jednoduchým způsobem pomocí tlačítka možnost stanovit si ji sám. Přístroj je pochopitelně elektronicky jištěn, takže se pacient nemůže předávkovat. „Je to optimální způsob analgezie pacientů vpooperačních stavech,“ dodal primář resuscitačního oddělení a víceoborové intenzivní péče Martin Nováček stím, že touto metodou se vnemocnici zavádí nejvyšší možný standard léčby bolesti, který současná medicína nabízí.

Metoda pacientem kontrolované analgezie – PCA (patient controlled analgesia) je dlouhodobě vyzkoušená. Existují dva základní typy. První je nitrožilní PCA, kdy má pacient zavedenou nitrožilní kanylu kpodávání infuzí a je připojen kelektronickému dávkovači, který po aktivaci pacientem podá lékařem určenou dávku analgetika. Tato dávka je libovolně opakovatelná až do dosažení dostatečného analgetického efektu. Druhou formou je epidurální analgezie – PCEA (patient controlled epidural analgesia). Do epidurálního prostoru (místo vpáteři, blízké míše a nervovým kořenům) je před operací zaveden tenký plastikový katetr, napojený na speciální dávkovač, který aplikuje analgetickou směs. „Obě metody jsou velmi vhodné pro překlenutí nejsilnějších bolestí většinou vprvních třech až pěti dnech po operaci. Poté se přechází na perorálně podávaná analgetika nebo dochází kúplnému vysazení bolest tlumících léků,“ vysvětlil primář.

Ten do řad zaměstnanců Oblastní nemocnice Kolín, a. s. přichází zMedway Maritime Hospital, která se nachází vhrabství Kent ve Velké Británii a spadá pod londýnskou univerzitu. VKolíně však není nováčkem. Vrací se do svého bývalého působiště po necelých třech letech. Rozhodování to nebylo jednoduché. VAnglii se zřadového pracovníka vypracoval na vedoucí pozici konzultanta. Jeho žena zde byla zaměstnána jako zdravotní sestra na jednotce intenzivní péče a vžádném případě si neměla důvod stěžovat. Navíc se tu manželům narodila dcera. „Když jí bylo sedm měsíců, dostal jsem od kolínské nemocnice nabídku, která se neodmítá. A to i přesto, že jsem měl ve Velké Británii výborné místo a nalezli jsme si tu přátele. Možnost založit vmé mateřské nemocnici nové oddělení a vybudovat si ho kobrazu svému, to byla životní příležitost,“ konstatoval nový primář resuscitačního oddělení a víceoborové intenzivní péče kolínské nemocnice. Zahraniční angažmá však bere jako výbornou zkušenost ze všech hledisek. „Naučil jsem se jazyk, mohl poznat, jak se medicína dělá jinde, jaké zahraniční nemocnice volí přístupy a zdroje financování či jaké používají přístroje,“ popisoval primář Martin Nováček stím, že se ve Velké Británii na vlastní oči přesvědčil, že se vČesku nemáme za co stydět. Našeho zdravotnictví je podle jeho slov na velmi slušné evropské úrovni. „Návrat do Kolína rozhodně neberu jako krok zpět,“ upozornil primář, který se vrátil na oddělení, vněmž vroce 1996 začínal svou profesní dráhu. Díky tomu, že nemocnice otevřela nové operační sály, bude tu podle jeho slov péče minimálně na stejné úrovni, jakou zažil vMedway Maritime Hospital. „Celá investice je totiž provázána nákupem vysoce kvalitních medicínských přístrojů. Některé znich budou mít u nás dokonce českou premiéru. Jde například o přístroj snázvem Vapotherm, který se poprvé bude využívat na jednotce intenzivní péče pro dospělé. Vnaší republice zatím slouží dosud na jednotkách dětské intenzivní péče, ale ve Velké Británii se používá i u dospělých a dosahuje významných terapeutických účinků,“ poznamenal.

Oddělení bude rovněž úzce specializováno na léčbu pacientů vkritických stavech, například prostřednictvím umělé plicní ventilace či hemodialýzy, bude poskytovat léčbu veškerých šokových stavů, těžkých infarktů myokardu, plicních embolií, srdečních selhání, těžkých zápalů plic, polytraumat (mnohočetných úrazů) či intoxikací.

Je skvělé, že se kolínská nemocnice začíná věnovat i víceoborové intenzivní péči, což je trend současné moderní celosvětové medicíny. Bude se jednat o léčbu pacientů nejrůznějších oborů, jako je chirurgie, ortopedie, gynekologie a urologie vtzv. perioperačním období, tedy před operací, kdy pacientům selhávají důležité životní funkce a musí být hospitalizováni na jednotce intenzivní péče,“ uzavřel primář.