Co je za nesmyslnou otázku, napadne jistě většinu z nás. Nemluvně je od slova „nemluvit“. A přesto, kolik rodičů si klade otázku, co se asi honí hlavou jejich malinké ratolesti. Nač myslí? Proč pláče? Chce právě jíst, spát, přebalit, nebo pochovat?

Než vyzkoušíme všechny varianty, máme pocit, že jako rodiče beznadějně selháváme a svému drobečkovi nerozumíme. Kdyby tak mohlo promluvit a říci mi, jak ho mohu utěšit. Většina z nás se spokojí s tichým povzdechem a trpělivě čeká, dokud náš potomek nezačne smysluplně používat první slůvka, aby nám sdělil, co právě potřebuje. Kéž by to tak šlo urychlit. Představme si na chvíli následující situaci. Dvanáctiměsíční Adélka sedí u večeře a přitom říká: „Už to stačí“, „teď bych si dala mlíčko a chce se mi spát“. Zdá se vám to jako fantasie, která je v rozporu s vědeckými poznatky, podle kterých dítě v jednom roce teprve začíná používat jednotlivá slova? Omyl. Adélka nemluví - je totiž stále ještě nemluvně – a přesto dokáže své potřeby dát jasně a srozumitelně najevo. Nevěříte? Adélka totiž nepoužívá slova. Místo toho si osvojila znakovou řeč pro batolata, které se v našich končinách říká znakování.

Už v 80tých letech dvě doktorky psychologie a vysokoškolské profesorky, Linda Acredolo a Susan Goodwyn, vypozorovaly, že většina dětí sama vytváří a používá znaky k neverbální komunikaci se svými blízkými. Poté si položily otázku, co se stane, když je v této přirozené komunikaci podpoříme a pomůžeme jim rozšířit jejich neverbální zásobu. Následoval dlouholetý výzkum, jehož výsledkem byl program Baby Signs, neboli znakování, které slouží nejen k dorozumění mezi dítětem a rodiči, ale podporuje též vývoj řeči a pozitivně ovlivňuje sociálně-emoční a intelektuální vývoj. Od té doby si znakování vydobylo pevné místo v západním světě, odkud v současné době přichází k nám.

Program Baby Signs je metoda, která rodičům snadno pomůže zařadit znakování do běžného, každodenního života a zpříjemní jim tak čas strávený s jejich batoletem. Díky lepší komunikaci děti i rodiče prožívají méně starostí a více pohody. Znakující děti dokážou vyjádřit, co je zajímá, co cítí a co chtějí, čímž nám otevírají jedinečné okénko do své mysli. Rodiče jsou často překvapeni, kolik toho už takhle malé dítě vnímá, a začnou se mnohem více zajímat o to, co jim jejich nemluvně chce říci. Pro batolata je pak jejich nově nabytá schopnost komunikovat zdrojem uspokojení a radosti z toho, jak dokážou ovlivnit svět kolem sebe. Tím podporují rozvoj svého sebevědomí a pokládají základy pozitivního vytváření vztahů se svým okolím, které jim vydrží na celý život.

Většina rodičů začíná se znakováním mezi 8 a 12 měsícem. Seminář, kde se rodiče seznámí s touto metodou, trvá dvě hodiny a účastníci zde kromě praktických informací získají i kvalitní materiály a audiovizuální pomůcky.

13. srpna se uskuteční vůbec první seminář o tomto zajímavém tématu i v Kolíně, a sice v rodinném centru Hvězdička. Zde také získáte veškeré další informace o semináři, nebo se můžete obrátit přímo na nezávislou certifikovanou instruktorku, která seminář povede, Mgr. Radku Štroblovou (radka.znakovani@seznam.cz, 732464840).

Andrea Kornucová