„Minulý týden žáci zhlédli film a v pondělí jsme ve škole realizovali projekt Mumie aneb Cesta do starověkého Egypta,“ uvedla vyučující Iva Lokajová. „Díky projektům se daří propojovat teorii s praxí a děti vést k samostatnosti,“ dodala. V rámci projektového dne děti pracovaly ve skupinkách a propojovaly nabyté znalosti z filmu a z vyučování, zejména
z češtiny, zeměpisu, dějepisu, výtvarné výchovy a matematiky. „Díky projektu si žáci snadněji uvědomí, že starověké státy byly skutečně nositeli vzdělanosti,“ dodala Lokajová.