Vedoucí jedné z kolínských autoškol Ladislav Moták náhle ve věku padesáti osmi let zemřel. Co bude s žáky jeho kurzu? Podle syna Ladislava Motáka mladšího se nemusejí ničeho obávat.

Spolupracují s jinou autoškolou

„Žákům, kteří měli jít ke zkouškám, jsme umožnili dokončení kurzu u jiné autoškoly i s vozidlem firmy Moták,“ uvedl Moták mladší.

Další čtyři z frekventantů kurzu podle jeho slov už přešli k jiné autoškole. Tou je firma Holínka.

Kontakt na firmu zůstává v provozu

„Všechny ostatní zkontaktujeme a domluvíme se s nimi na řešení,“ dodal Moták s tím, že je připraven zodpovědět každý dotaz na nastalou situaci na telefonním čísle, uvedeném jako kontakt firmy.

„Číslo zůstává nadále v platnosti, otcovou smrtí se na tom nic nemění,“ zdůraznil Ladislav Moták mladší.

Věci příští se řeší

“Všechno je velmi čerstvé, přesný postup bude znám v dalších dnech,“ dodal syn zemřelého podnikatele.