Jak hodnotíte přínos nových centrálních operačních sálů pro kolínský region?

Naše oblastní nemocnice plánují v rámci svých generelů obnovu a rozvoj svých kapacit v dlouhodobém horizontu. Jedním z prvních praktických příkladů je právě pavilon centrálních operačních sálů Oblastní nemocnice v Kolíně, a.s., nemocnice Středočeského kraje. Pavilon splňuje nejnáročnější kritéria pro poskytování zdravotní péče včetně prostorového řešení. Je vybaven moderními diagnostickými a léčebnými technologiemi. Jsem přesvědčen, že obyvatelé Kolína i širokého okolí tak mají v současné době ve své nemocnici k dispozici to nejlepší a nejmodernější, co je vůbec dostupné nejen v České republice, ale v celé Evropě. Velkou výhodou je, že specialisté kolínské nemocnice už nebudou muset své pacienty posílat na vyšetření počítačovým tomografem nebo magnetickou rezonancí do Pardubic či do Prahy. Jedná se řádově o stovky pacientů, kteří budou moci být ošetřeni přímo v Kolíně. Tím se samozřejmě výrazně zvyšuje komfort hospitalizace i všech náročných vyšetření. Pavilon přitom bude sloužit nejen chirurgům, ale také ortopedům, urologům, gynekologům nebo dětským chirurgům. Nesporným kladem je, že současně bylo vybudováno také moderně vybavené oddělení centrální sterilizace, jehož práce významně přispívá k poskytování kvalitní a bezpečné péče všem pacientům nemocnice. Výhodné je rovněž propojení této nové čtyřpodlažní budovy s pavilonem interny a s chirurgií.

Předpokládáme, že do konce tohoto roku projde novou budovou až 30 000 lidí, kteří přijdou do kolínské nemocnice na vyšetření nebo ošetření, operaci, pooperační kontrolu, převaz aj.

S jakými obtížemi jste se jako spolufinancovatelé setkávali při uvolňování peněz na jejich dostavbu?

Jednalo se o jednu z největších investic, kterou Středočeský kraj na svém území ve zdravotnictví dosud realizoval. Celkové náklady na stavbu a vybavení sálů dosáhly 404 milionů korun. Státní rozpočet přispěl 60 miliony korun, zbytek financoval Středočeský kraj. Podotýkám jen, že příslib státního podílu od předchozích vlád v souvislosti s pobídkami pro TPCA vypadal úplně jinak.

Jaké další investice a změny ve zdravotnickém oboru plánuje kraj v regionu Kolínska?

Kolínská nemocnice chce poskytovat svým pacientům vysoce kvalitní zdravotnickou péči v základních lékařských oborech jako interní medicína, gynekologie a porodnictví, chirurgie a pediatrie.

Dále chce rozvíjet vysoce specializované lékařské obory s důrazem na jednodenní léčbu a rozvoj endoskopických vyšetřovacích metod. Tím bude vytvořeno kvalitní zázemí i pro práci privátně působících praktických lékařů a ambulantních specialistů v regionu. Důležitým krokem bude i dokončení privatizace léčebny Na Vojkově, která by se měla uskutečnit do konce tohoto roku.

Už jste byl někdy v minulosti pacientem kolínské nemocnice?

Ano, několikrát. Po absolvování složité chemoterapie nezbytné pro léčbu mého vážného onemocnění jsem se však snažil nemocniční prostředí vždy, jakmile to bylo možné, z pracovních důvodů co nejdříve opustit.

Hospitalizovaní lidé kolínskou nemocnici chválí, někteří ji však zatracují. Jak se zdejší péče zamlouvala vám (v případě, že jste tam byl někdy v minulosti hospitalizován? Co se vám naopak nelíbilo a co by měla kolínská nemocnice ještě změnit? Kde jí ještě nyní tlačí bota?

Vždy je těžké se zavděčit všem. Konečný dojem ošetřených pacientů může zkazit cokoli. Často za to mohou maličkosti, které si personál v dané chvíli ani neuvědomí. Proto jsme se rozhodli každým rokem hodnotit kvalitu poskytované péče, a to nejen technicko-ekonomickými ukazateli, ale i očima pacientů. V případě kolínské nemocnice jednoznačně převažují pozitivní ohlasy na práci lékařů i sester, takže v tomto ohledu je na tom toto zdravotnické zařízení velmi dobře. Vím také, že jeho vedení klade velký důraz na kvalitu poskytované péče i na kvalitu komunikace zdravotnického personálu s pacienty.

Kdy předpokládáte, že bude známé jméno nového ředitele kolínské záchranky?

Na tuto funkci bylo vypsáno výběrové řízení podle platné legislativy a zásad Středočeského kraje. Po jeho skončení, za předpokladu, že výběrová komise nalezne vhodného kandidáta, bude ředitel kolínské záchranky jmenován. Jistě chápete, že v tuto dobu není možné říci víc.

Když jsme se začátkem týdne na středočeské záchranné službě ptali na důvody odvolání Jiřího Franze, konkrétní důvody nepadly. Vnesete do této otázky jasno vy?

Ředitel středočeské záchranné služby mne v krátkém odstupu informoval, že šlo o ukončení pracovního poměru dohodou. Pan doktor Franz podle jeho slov s dohodou souhlasil a přijal důvody, které k ní vedly. Nepřísluší mi, abych vstupoval do kompetencí ředitele Územního střediska záchranné služby pro Středočeský kraj. Odpověď na tuto otázku přísluší plně jemu.

Pokud však MUDr. Franz tvrdí, že byl k něčemu ze strany nadřízeného orgánu donucen a že šlo v podstatě o „vyhazov“, má samozřejmě právo i možnost podat občanskoprávní žalobu a domáhat se cestou práva o zjednání nápravy. V rámci soudního řízení by pak byly řešeny i otázky, co vedlo k rozvázání pracovního poměru a všechny spekulace by tím byly jednoznačně vysvětleny.

Náš deník zaspekuloval na základě informací od lidí z prostředí blízkého kolínské záchranné službě o tom, že prsty v odchodu doktora Franze máte i vy. Prý i kvůli údajným nepříliš vřelým vztahům mezi vámi a Jiřím Franzem. Můžete se k tomu vyjádřit?

Nikdy nebylo a ani nyní není mým zvykem, abych osobní sympatie nebo antipatie přenášel do pracovně – právních vztahů. Navíc, nebyl jsem a ani nejsem v pozici zaměstnavatele pana doktora Franze. O celé kauze i o způsobu řešení mne informoval ředitel středočeské záchranné služby až druhý den. Jeho rozhodnutí jsem plně respektoval.

Hodně se mluvilo i o tom, že odchod Jiřího Franze souvisí se srpnovou dopravní nehodou čtyřkolky v Týnci nad Labem, při níž byl těžce zraněn šestnáctiletý chlapec. Ten prý záchranářům spadl z nosítek. Je to tak?

U celé události jsem osobně přítomen nebyl. Nebudu se proto pouštět do dohadů a spekulací. Vyžádal jsem si ale protokol o celém zásahu. Podrobně prošetříme, k čemu opravdu došlo. Odchod pana Jiřího Franze však se srpnovou dopravní nehodou v Týnci nad Labem, znovu opakuji, nesouvisel.

Věrohodný zdroj nás informoval i o jistém telefonátu na záchrannou službu, který se měl uskutečnit v den této dopravní nehody a figurovat v něm měl člen vaší rodiny? Můžete uvést bližší okolnosti?

Žádný takový telefonát se neuskutečnil. Dokládá to nezpochybnitelně výpis hovorů na tísňovou linku, které se evidují a archivují dva roky. Více tuto otázku komentovat nebudu.

close zoom_in Josef Kantůrek

  • narozen 29. prosince 1954 v Kolíně
  • absolvent ČVUT Praha, před politickou kariérou pracoval v oboru tepelných a jaderných elektráren
  • po listopadu 1989 se podílel na založení Občanského fóra v Týnci nad Labem
  • v letech 1990 – 1998 byl starostou Týnce nad Labem
  • v období 1999 – 2000 soukromě podnikal jako finanční poradce
  • je zakládajícím členem Místního sdružení ODS v Týnci nad Labem, jehož je v současné době předsedou. Zároveň vykonává funkci předsedy Oblastní rady ODS Kolín a místopředsedy Regionálního sdružení ODS Střední Čechy.
  • V minulosti nebyl členem žádné politické strany.
  • Od listopadu 2000, kdy byl zvolen krajským zastupitelem, vykonával funkci náměstka hejtmana Středočeského kraje a měl na starosti zdravotnictví a sociální věci. Od prosince 2004 je náměstkem hejtmana pro zdravotnictví.
  • Ženatý, synové Jan a Josef, manželka Libuše pracuje ve funkci předsedkyně Okresního soudu v Kolíně.
  • Mezi jeho hlavní záliby patří tenis, surfing, plavání, cestování, v zimě lyžování.