„Na začátku demoličních prací byl v areálu přístřešek, který byl krytý vlnitým eternitem. Jednalo se o plochu asi šest krát deset metrů,“ připustil přítomnost nebezpečného azbestu Martin Poláček, mluvčí firmy Geosan, která demolice provádí. „To je ale veškerý azbest, na který jsme tu narazili,“ dodal s tím, že hned na začátku byl eternit označen jako nebezpečný odpad, byl uložen do kontejneru a odvezen k ekologické likvidaci. „Dělníci měli při práci s ním ochranné oblečení včetně respiračních roušek.

V současné době tu žádný takový materiál není, jen betony, dřevo, ocelové nosiče a podobně. Z nebezpečných odpadů tu byla jen podlaha znečištěná naftou a olejem. Zlikvidovala ji Dekonta na její skládce,“ dodal. Podle našich informací je v areálu ještě další budova s vlnitým eternitem, o jejíž demolici zatím není rozhodnuto.