Nadace ČEZ poskytla kolínskému domu dětí a mládeže nadační příspěvek ve výši 261.750,- Kč za účelem podpory projektu "Spontánní aktivity v Otevřeném klubu Céčko - prevence kriminality". Příspěvek je určen k úhradě nákladů na vytvoření hudební a taneční zkušebny, pořízení techniky pro projekci a tvorbu fotografií a vytvoření didaktického koutu.

Otevřený klub Céčko je společným projektem Města Kolín a Domu dětí a mládeže Kolín. Vznikl jako nástroj prevence kriminality a "alternativa ulice". Slouží těm, kteří se nechtějí nebo neumí zapojit do jiné pravidelné sportovní či zájmové činnosti jako místo setkávání a naplnění volného času využitím nabídky spontánních altivit a případně akcí, které pro ně pracovníci Domu dětí a mládeže Kolín připravují.

Kvalitní materiální vybavení klubu umožňuje návštěvníkům nenásilně přecházet od bezcílného a pasivního trávení času k realizaci a rozvoji vlastních zájmů a talentu, k činnostem tvořeným vlastní aktivitou a nápady, případně k jejich veřejné prezentaci.To vše je cestou k posílení sebevědomí a uvědomění si vlastní ceny a předpokladem hodnotného života.

Luboš Votroubek