Pokud město peníze získá, mohly by v centru města přibýt dva kamerové body. Kamery by se tak mohl dočkat roh ulice Pražská a Na Hradbách, kde podle Víta Rakušana nejčastěji utrpí městský mobiliář nějaké poškození; vedle toho bude kamera hlídat i roh ulic Kouřimské a Karoliny Světlé.

Kurz sebeobrany pro ženy byl v minulosti velmi žádaným, zmínil starosta. „Chceme i kurz sebeobrany i pro dámy, které se mohou dennodenně dostat v rámci úředních povinností do styku s agresivními klienty,“ řekl Vít Rakušan.

Sběru použitých injekčních stříkaček by tak podle Víta Rakušana mohla v Kolíně pomoci aplikace Jehlomat. „Umožňuje provázání veřejnosti a terénních pracovníků při hledání, sběru a likvidaci odhozených injekčních stříkaček. V informačním systému lze nálezy evidovat, potom ze systému vzejdou mapy, které ukážou nejvíce exponované lokality, na jaké je třeba se zaměřit,“ vysvětlil.

S tématikou drog souvisí i nabídka interaktivní výstavy Drogy – tanec se smrtí. „Je to preventivní akce určená pro žáky druhého stupně základních škol, na základě příběhů a výpovědí konkrétních lidí, lektorsky to zajišťuje Český červený kříž a vyškolení pracovníci Policie ČR,“ řekl Vít Rakušan.

Pátá žádost směřuje k bezpečnosti seniorů v domě s pečovatelskou službou. „Hlavním účelem bude zabudování různých bezpečnostních prvků do jednotlivých bytů,“ zmínil starosta. Půjde například o kouřový protipožární hlásič či nouzové tlačítko, kterým senior může kontaktovat krizovou linku.