„Jedná se zhruba o dvě desítky exponátů patřících římskokatolické farnosti, budou vystaveny v prvním nadzemním podlaží zvonice, kde už je pro ně připravené místo,“ uvedl místostarosta Michael Kašpar. Město již také vysoutěžilo firmu, která se do restaurování kalichů, relikviářů a monstrancí pustí. Práce vyjdou zhruba na 730 tisíc korun.

Na vzácných předmětech bude pracovat Norbert Riegel, zlatník, stříbrník a restaurátor drahých kovů, jeden z posledních nestorů uměleckého řemesla, který vytváří i autorské šperky.

Že bylo třeba vybrat odborníka na slovo vzatého, vyplývá z prakticky nevyčíslitelné hodnoty chrámového pokladu. „Je to cenný soubor umělecko řemeslných děl od středověku do 19. století, v němž se nachází několik zvláště cenných předmětů,“ naznačil historik, ředitel Regionálního muzea v Kolíně Vladimír Rišlink.

Podle jeho slov jde například o pozdně gotický kalich z Ovčár ze začátku 16. století nebo soubor šperlinkovských kalichů z chrámu sv. Bartoloměje, které jsou výjimečnou prací pražského zlatníka italského původu Rinalda Ranzoniho (1671, Bologna - 1737, Praha). Tento mistr pracoval pro řadu pražských kostelů a klášterů, dokonce i pro Svatovítskou katedrálu, jeho dílo se najde ve Svatovítském pokladu.

Větší část vzácného svatobartolomějského pokladu uvidí návštěvníci poprvé. „Část mohli příchozí vidět na krátkodobých výstavách, kdy mělo muzeum některé předměty zapůjčené, ale trvale exponáty z chrámového pokladu nikdy vystaveny nebyly,“ doplnil Vladimír Rišlink.

Soubor církevních předmětů má velkou historickou hodnoty právě v dataci některých předmětů, jejich řemeslném zpracování, ale zejména také v tom, že na exponátech nejsou restaurátorské zásahy nebo dokonce nevhodné opravy z minulosti.

Pečlivý restaurátor se proto například nebude pouštět do vlastně zbytečných oprav mechanických defektů, které neohrožují konstrukční pevnost jednotlivých prvků. Povrch všech částí po pečlivých průzkumech vyčistí a zakonzervuje. Některé předměty je třeba zbavit plísní, sem tam i hmyzu. To se provádí ozářením. V žádném případě se nebudou původní materiály nahrazovat novými. Snad jedině v případě doplnění vypadlých kamenů. Jakýkoli nově použitý kámen se ale musí pečlivě dokumentovat, aby o tom příští generace věděly.

Zvonice chrámu sv. Bartoloměje, v níž bude chrámový poklad pod přísnými bezpečnostními systémy umístěn, je pozdně gotická, pochází z roku 1504. Musela být vybudována proto, jelikož severní věž vlastního chrámu měla narušenou stabilitu a ani po snahách o nápravu do ní nebylo možné znovu zavěsit zvony. Zvonice je třípatrová stavba o výšce 55 metrů a dříve v ní byly zvony umístěny srdcem vzhůru, což je regionální zvláštnost, která se dodnes jako v jednom z mála míst uchovala v Kouřimi. V kolínské zvonici byl způsob zavěšení zvonů upraven na klasický zhruba v polovině 18. století.

Soupis restaurovaných předmětů chrámového pokladu
1. Kalich zv. Arcibiskupský
2. Monstrance z Křečhoře
3. Kalich z Ovčár 27
4. Relikviář sv. Jana Nepomuckého
5. Kalich z Lošan 51
6. Kalich z Ovčár 60
7. Kalich Martina Františka Pezzoridese
8. Soubor tří kalichů F. B. Šperlinka
9. Kalich ze Zálabí
10. Monstrance se scénou Zvěstování
11. Monstrance s dekorem vinných keřů
12. Relikviář Svatého Kříže
13. Monstrance pozdně barokní
14. Kalich z Nebovid
15. Kalich tzv. Kapucínský
16. Ciborium
17. Mešní konvičky
18. Kalich pseudogotický
21. Monstrance paprsčitá
20. Monstrance pseudogotická