Vloni činily příjmy města cca 1,15 miliardy korun, výdaje pak byly v částce 1,052 miliardy. „Vznikla přibližně 103 milionů rezerva, která se převedla do letošního roku,“ shrnul starosta.

Výdaje do majetku města, tedy všechny opravy a investice byly ve výši 342 milionů, běžné výdaje na provoz úřadu, škol, platy zaměstnanců apod. činily 639 milionů. Zbytek tvoří splátky úvěrů a obsluha dluhu, což bylo 64 milionů korun.

V souvislosti s kauzou letáků, které se objevily vloni před komunálního volbami a uváděly, že obsluha kolínského dluhu se za osm let prodražila zhruba o 18 milionů, nechalo město zpracovat a ověřit tato data auditorem.

Ten zpracoval zprávu o kontrole úspory úrokových nákladů po smluvních změnách úrokových sazeb realizovaných v období 2010 – 2018. Tuto zprávu obdrželi na posledním zasedání všichni městští zastupitelé.

Audit podle nového vedení města jednoznačně potvrzuje konstatování, že náklady na obsluhu dluhu naopak klesly o 27,95 milionů korun a vše je tedy v souladu s údaji v účetní evidenci města.

Radnice v čele s nově zvoleným starostou Michaelem Kašparem tedy požaduje po tvůrci letáků, zastupiteli Martinu Hermanovi, omluvu.