Výstavu tradičně pořádal odbor životního prostřední kolínského městského úřadu. Slavnostní zahájení již čtrnáctého ročníku této akce se odehrálo ve středu už před osmou hodinou ranní, kdy moderátorka Šárka Hrubá pozvala pod les připomínající pódium starostu města Michaela Kašpara, který tradičně nad výstavou převzal záštitu, a místostarostu Michala Najbrta. První muž Kolína všem poděkoval a pozval zástupce sponzorských firem a škol, kteří s přípravou a průběhem celé akce pomáhali.

Pak už do všech prostor vtrhly stovky dětí ze základních a mateřských škol nejen z Kolína, ale i z okolních obcí. U vchodu vyfasovaly tužky a kartičky a jaly se obcházet jednotlivá stanoviště, kde rozeznávaly květiny, rostliny, ryby, ptáky, motýly, dřeviny, učily se třídit odpad, vyzkoušely si elektronickou střelnici a mnoho dalšího. Za vyplněný kupón si pak mohly u několika stánků vybrat zajímavé odměny.

V komorním sále na všechny příchozí čekala výstava paroží, na chodbě se předváděli holubi, slepice i králíci, v atriu radnice pak živé kozy či prasata, nechyběl chodící maskot či ukázka kaktusů nebo včelařství.

A ani náměstí nezůstalo prázdné, ale nabízelo především zábavu se skákacím hradem, skluzavkami, autíčky a popelářským autem, vše opět v režii třídění odpadu. Celý podnik pro všechny dětské smysly potrvá do čtvrtečních sedmnácti hodin.