Všechny dohromady spojovala účast v letním semestru virtuálního studia třetího věku organizovaného Českou zemědělskou univerzitou v Praze a v Kolíně pak městskou knihovnou. Její ředitelka Libuše Vodičková také všechny přítomné přivítala, Hana Balzerová z univerzity pak vždy naznačila indicie domovského města studentů a po jeho odhalení přítomní zástupci povstali.

„Mám dcery ve školním věku, takže vím, co učení obnáší, a vy jste důkazem, že se dá učit celý život,“ pronesl Michal Najbrt, místostarosta Kolína. Senátor Pavel Kárník, který coby bývalý ředitel knihovny studium seniorů v Kolíně rozjížděl, pak vzpomenul středeční návštěvu britského prince v senátu a přeneseně pak svoji hrdost na přítomné studenty.

Po dvacetiminutové vtipné exkurzi do historie Kolína v režii dramaturga divadla a kolínského zastupitele Martina Drahovzala a dvou hereček z jeho Malého divadla, kde si největší ovace vysloužilo podobenství historické bitvy ke sportovnímu zápasu včetně všech rozhovorových klišé sportovců, už došlo na slavnostní akt.

„V letním semestru studovalo 6 864 studentů, nejstarší byl Zdislav Chalupa, kterému bylo sto jedna let, máme i stoletou dámu,“ shrnula Andrea Krejzová z univerzity. Pro dárky si na pódium přišli nejdříve nejstarší přítomní a poté zástupce každé skupiny pro studijní certifikát. Odpoledne pak čekala na studenty prohlídka chrámu sv. Bartoloměje a židovských kolínských památek.