Ke snížení tvrdosti vody dojde díky propojení dvou tlakových pásem na vodovodní síti v Kolíně. Potvrdila to tisková mluvčí kolínské radnice Šárka Hrubá. „VHS Kolín, vlastník skupinového vodovodu v Kolíně, přistoupil v roce 2023 k investiční akci, která má za cíl snížení tvrdosti vody na sídlišti a v přilehlých částech Kolína. Investiční akce je v těchto dnech těsně před dokončením,“ sdělila.

Investice VHS se vyšplhala na 15 milionů korun bez DPH. V ulici Pražská a na navazujících komunikacích došlo díky ní k položení nového vodovodního potrubí v celkové délce 1350 metrů. Ta propojuje dvě různá tlaková pásma, a tedy i dva různé zdroje pitné vody. Jedná se o prameniště vody Nová vodárna a ve Třech Dvorech. Zatímco první má tvrdost vody na hodnotě 6 millimol na litr, druhé je na poloviční hodnotě. „Díky míchání obou typů vod by mělo dojít ke snížení tvrdosti vody v městské části Kolín 2 minimálně o 1,5 milimol na litr,“ sdělila Šárka Hrubá.

Zprovoznění už v těchto dnech

Podle jednatelky společnosti VHS Kolín Dagmar Slánské však nejde jen o úpravu v Pražské ulici. „Museli jsme provést i další navazující investice v rámci skupinového vodovodu. To zejména rekonstrukci dvou zdrojů surové vody v areálu prameniště Tři Dvory a rekonstrukci propojení vodojemů Letiště I a Letiště II,“ řekla Slánská.

Ke zprovoznění potrubí a navazující technologie, které společně zajistí míchání vody, dochází v těchto dnech. Mluvčí města upozornila, že míchání obou typů vod může krátkodobě zvýšit zákal ve vodovodní síti. „Provozovatel vodovodu, Energie AG Kolín, bude provádět preventivní odkalování vodovodní sítě,“ doplnila.

Občané by měli změnu pocítit v blízké budoucnosti. Musí si ale své koncovky vyčistit od vodního kamene. Ten by se pak na přístrojích a bateriích měl usazovat méně než doposud.

Právě vodní kámen je nejčastější příčinou závad na spotřebičích jako jsou pračky či myčky. Podle majitele kolínské firmy Elektro Jansta Martina Jansty ale není potřeba spotřebič ihned měnit. „Vodní kámen ve většině případů zničí topné těleso či je potřeba vyměnit ložiska. Rozhodně se však nejedná o zásadně drahou opravu,“ řekl odborník, který se s podobnými závadami setkává v Kolíně často. „Jde o problém celého Polabí, v Kolíně pak hlavně na centrálním sídlišti směrem ke Štítarům,“ konstatoval.