Rekonstrukce - a tedy i uzavírka na Veltrubské ulici probíhá  by měla trvat až do 10. července. Konkrétně se jedná o úsek mezi křižovatkami s ulicemi Brankovická a Štítného. „Objízdná trasa pro osobní dopravu je vedena od uzavřeného úseku na křižovatce ulice Veltrubská a Brankovická po silnici II/125 ulicí Na Louži dále po silnici II/328 Ovčárecká a dál po místní komunikaci Okružní zpět na ulici Veltrubskou. Obousměrně jde zhruba o jeden kilometr,“ upřesňuje objízdnou trasu městský web.

Objízdné trasy z důvodu rekonstrukce Veltrubské ulice
Objízdná trasa pro osobní dopravu je vedena od uzavřeného  úseku na křiž. ul. Veltrubská a ul. Brankovická po silnici II/125  ul.Na Louži dále po silnici II/328 ul.Ovčárecká a dál po místní kom. ul. Okružní zpět na ul. Veltrubskou- obousměrně cca 1000 m.

Objízdná trasa pro nákladní  dopravu:   na světelné křižovatce u Nového mostu přes Labe rovně po silnici II/328 ul. Ovčáreckou přes Zálabí a Sendražice na kruhový objezd u Ovčár, dále směr Velký Osek po přeložce silnice II/125 zpět po silnici II/125 přes Veltruby do Kolína - cca 11 km. 

První rekonstrukcí na kolínských silnicích, která začala letos, je v lokalitě sídliště v ulicích Funkeho a Rimavské Soboty. Práce odstartovaly v polovině ledna a podle místostarosty Romana Šulce bude jistě hotovo dříve než v původním květnovém termínu. „Práce jsou víceméně hotové, stihli jsme to s měsíčním předstihem. Ještě sice neproběhla kolaudace, ale ulice už je v užívání,“ uvedl. V lokalitě proběhla kompletní opravu povrchů, parkovacích míst a obnovení dopravního značení.

Další dlouhodobější uzavírka, která začala v pondělí 15. dubna, se nachází v ulici Jateční. Z důvodu rekonstrukce kanalizace tam práce potrvají zřejmě až do 15. července. Konkrétně se jedná o úsek mezi ulicemi Žižkova a Roháčova dlouhý asi 120 metrů.

Jinde už bude brzy hotovo

Dokončená už brzy bude dlouhá rekonstrukce ulice Královská cesta, která se táhne už od loňského července. Hotovo mělo být už v březnu, kvůli klimatickým podmínkám se ale práce o měsíc protáhly. Termín na konci dubna ale podle Romana Šulce platí.

Rekonstrukce se netýkala pouze samotného silničního povrchu, chodníků či parkovacích stání. Mimo jiné také došlo na Královské cestě k rekonstrukci inženýrských sítí včetně vodovodu, proběhnout muselo také tlakování, proplach, dezinfekce vodovodu a odběry vzorků.  „Také jsme navýšili počet parkovacích míst," doplnil starosta Michael Kašpar.

V ulici Královská cesta už práce míří do finále. | Video: Petr Procházka

Do konce dubna by už také mělo být hotovo ve Zborovské ulici, kde se rovněž neopravoval pouze povrch, ale také kanalizace a chodníky. Součástí investice je také instalace nového veřejného osvětlení, sadové úpravy a povýsadbová péče.