Město už začalo hledat vhodný vánoční strom, který bude jako každý rok od začátku adventu zdobit Karlovo náměstí. Strom by měl být nejméně 15 metrů vysoký, rovně rostlý, kuželového tvaru a hlavně v dobrém zdravotním stavu. Výhodou je také dobrá dostupnost pro techniku, která jej nepoškozený naloží a převeze do centra. Strom bude pokácen a převezen na náklady města.

U smuteční síně jsou opravené schody, chodníky, nájezdová rampa. Ještě letos by se mohlo stihnout opravit i plochu před budovou.
Terasa u smuteční síně už je opravená, brzy by mělo dojít i na plochu před ní

Potencionální dárci vánočního stromu pro Kolín se mohou obrátit na odbor životního prostředí a zemědělství, telefon 321 748 335 nebo 321 748 337; e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz.