Radnice navrhovala státu, aby na dobu tří let splácení zcela odložil. Prošla varianta o něco méně výhodnější pro město, kdy se odloží pouze část splátek. Kolín tak každý rok ušetří 10 milionů. Původní návrh počítal s úsporou 18 milionů. Opatření bude trvat tři roky. „Splácení nám bylo umožněno rozložit, z částky 18 milionů ročně budeme splácet osm, takže v každém z následujících tří roků ušetříme deset milionů," řekl místostarosta Michael Kašpar.

Pro Kolín to znamená prodloužení splácení o čtyři roky. Podle vedení města však bude Kolín v té době v o hodně příznivější finanční situaci. „Město na to bude mít, dluhová služba bude nižší. Navíc se nestane, že bychom platili více, v domluvě není inflační doložka," poznamenal Michael Kašpar.

Kolín v současné době funguje v režimu rozpočtového provizoria. Návrh rozpočtu na rok 2016 schválila rada, bude jej ale projednávat zastupitelstvo. Vedení města však uvedlo, že neočekává, že by měl s jeho schvalováním být problém. „Nevidíme žádný závažný důvod, aby jej zastupitelstvo neschválilo," poznamenal starosta Vít Rakušan. Rozpočet počítá s rezervou zhruba 1,8 milionu korun.

Největší investiční akcí rozpočtu bude rekonstrukce autobusového nádraží. Město čeká na vyhlášení dotací, aby se mohlo ucházet o peníze na spolufinancování nákladní rekonstrukce ve výši několika desítek milionů. Nedávno se odehrálo veřejné slyšení, kde byli občané Kolína s projektem seznámeni.