„Podzemní kontejnery budou umístěny na devíti sběrných místech v Kolíně,“ upřesnil místostarosta Michael Kašpar. Obyvatelé města budou mít nádoby na třídění lépe dostupné a zároveň zmizí přeplněné a tím pádem značně neestetické nadzemní kontejnery. Městu se podle slov místostarosty zároveň sníží náklady na jejich údržbu. „Podzemní kontejnery jsou odolnější proti vandalismu. Mám radost z toho, že se podaří instalovat a esteticky zpříjemnit místa, která dnes nejsou  oku lahodící. Zmizí, dle mého názoru, nejošklivější místo s kontejnery v Kolíně – u Starého mostu,“ poznamenal kolínský místostarosta.

Další podzemní kontejnery budou instalované například v Komenského parku, dále u zimního stadionu, na Riegrově náměstí či u kruhového objezdu u Jednoty.

Z celkové předpokládané ceny zhruba 9,5 milionu korun získá Kolín milionů na dotaci.Souběžným, a s tříděním odpadu také úzce souvisejícím, záměrem Kolína je pořízení 2500 nádob na tříděný odpad, konkrétně na plasty.

Popelnice o objemu 240 litrů budou mít lidé u svých rodinných či bytových domů. Město si od tohoto kroku slibuje, že se ještě více plastů dostane ze směsného komunálního do tříděného odpadu, čímž by mohlo dojít k zamezení nadměrného ukládání plastů na skládky.

Svoz tříděného odpadu bude probíhat jednou měsíčně u rodinných domů a dvakrát měsíčně u bytových domů. V pravidelných intervalech bude prováděna kontrola vytíženosti nových nádob na tříděný odpad a na základě této kontroly dojde případně k úpravě svozového harmonogramu. V podstatě to bude podobný systém, jako funguje u bioodpadu.

Pokud bude vše probíhat podle plánu, radnice předpokládá, že na jaře začne rozdávat popelnice zájemcům. „O tom, jakým způsobem se o popelnice přihlásit, budeme občany včas informovat,“ doplnil Michael Kašpar.

LIDÉ NÁPAD VÍTAJÍ

Kolíňáci se novým nádobám na tříděný odpad nebrání, někteří je dokonce vítají. „Než petky skladovat doma v pytli, pak to hodit do auta a odvézt ke kontejneru, to bude určitě pohodlnější je rovnou házet na dvorku do nádoby a jednou za měsíc ji jenom vystrčit před vrátka,“ nechala se slyšet Vlasta Volencová.

I Veronika Kolářová je pro. „Myslím, že když už člověk bude mít doma popelnici na plasty, nedá mu to, aby házel petky do klasické popelnice,“ myslí si oslovená obyvatelka Kolína.

Kolíňák Lubomír Zvolánek se teprve rozhodne, zda si o nádobu na plasty na radnici řekne. „To bude záležet na tom, jestli bude zadarmo. Pokud opravdu ano, tak si ji vezmu, pro by ne?“ řekl.