Rezervaci je nutné provést minimálně 24 hodin předem, v případě rezervace haly na víkend je potřeba provést rezervaci nejpozději ve čtvrtek. Rezervační systém haly je k disozici na stránkách www.smsk.cz v záložce Sportovní hala Borky nebo je možné se do něj dostat z webové stránky www.mukolin.cz/cz/o-meste v sekci On-line rezervace. Telefonická komunikace se správcem je pak možná na telefonním čísle 734 387 012.