Pietního aktu se účastnili kolínští baráčníci, sokolové, skauti, vedení města i široká veřejnost.

Prvním, kdo ke shromáždění promluvil, byl ten nejmladší, zástupce vedoucího skautského střediska Martin Zoubek. „Skauti byli zastánci demokracie, proto byli trnem v oku oběma totalitním režimům v minulém století. Naši předchůdci si v drtivé většině nenechali ohnout záda a své přesvědčení a touhu po svobodě mnozí zaplatili těžkými žaláři,“ uvedl. Zmínil také současnou válečnou vřavu: „I ta rozhodne o tom, jestli naše demokracie zůstane pevná bez fyzického ohrožení.“

Druhým řečníkem byl starosta kolínských sokolů Václav Bareš, který připomněl pohnutý osud předsedy vlády protektorátu Čechy a Morava generála Aloise Eliáše. „Za českou obec sokolskou přeji naší zemi, aby nastala mezi obyvateli harmonie, lidé žili v míru, měli k sobě úctu a dodržovali morální zásady, které k životu v moderní zemi patří,“ pronesl.

Posledním, kdo k přítomným promluvil, byl starosta města Michael Kašpar, který položil věnec společně se svou zástupkyní Ivetou Mikšíkovou. V projevu prošel více než stoletou existencí našeho státu.

„Osmadvacátý říjen nás také vyzývá k zamyšlení nad tím, jakým směrem chceme směřovat do budoucnosti. Jaké hodnoty a principy chceme zachovat a posílit? Jak chceme, aby naše republika i naše město vypadalo pro naše děti a vnoučata?“ položil na závěr otázky.

Zhruba půlhodinové setkání ukončila státní hymna zahraná opět hudebníky Městské hudby Františka Kmocha řízené Miloslavem Bulínem.