Práce tedy budou v Ovčárecké ulici pokračovat nyní. Měly by trvat až do konce května. „Je to velmi dlouhé období, nelíbí se nám to, ale bohužel s tím nemůžeme nic dělat,“ říká místostarosta Tomáš Růžička. „Město nemá možnost akci ovlivnit, protože není vlastníkem plynovodu a nemůže zasahovat do výkonu vlastnických práv jiného subjektu,“ vysvětlil.

Objízdné trasy jsou pro nákladné dopravu vedeny přes Veltruby, pro osobní auta a autobusy pak Sadovou ulicí. Ovčárecká ulice bude totiž rozkopaná v úseku od základní školy po Tatradomy v jízdním pruhu směrem do centra, bude tedy průjezdná pouze směrem ven z Kolína.
Další připravovanou rekonstrukcí, která se pravděpodobně sejde na shodný termín, je oprava dilatačních pásů na Novém mostě. Doprava bude svedená ze čtyř do dvou jízdních pruhů, v obou směrech tedy bude most průjezdný.

Třetí akcí je pokračování rekonstrukce nadjezdu na Zálabí. Stále chybí opravit dvě dilatační spáry – jednu směrem na Týnec nad Labem, druhou směrem Kolín – Ovčáry. Reálná je rekonstrukce ve směru na Týnec. Rekonstrukci druhé dilatační spáry směrem na Ovčáry není v této situaci možné provést, objízdné trasy by jaksi pozbyly smysl.

Opomenout nelze, že další uzavírka ve městě je v Rorejcově ulici, kde se opravuje vodovod. Tyto práce se budou sunout dál k autobusovému nádraží, jehož celková rekonstrukce tímto vlastně již začala.