Práce na rekonstrukci průtahu začaly v dubnu. Jejich zhotovitelem byla společnosti M-Silnice, která je provedla za 42,39 milionu korun bez DPH. ŘSD na svém webu připomíná, že postupně byl vyměněn povrch na téměř šesti kilometrech komunikace, která na jedné straně začíná sto metrů za značkou Kolín a na druhé straně končí ve slepé části Havlíčkovi ulice. Poslední částí prací pak byla rekonstrukce velkého kruhového objezdu u Jednoty.

„V uplynulých třinácti týdnech jsme starý povrch vozovky plný trhlin, s ulámanými okraji a lokálně vyjetými kolejemi odfrézovali do hloubky čtyřiceti milimetrů a položili nový asfaltový koberec. Povrch kruhového objezdu jsme kvůli výraznějším poruchám vyfrézovali dokonce o šedesát milimetrů hlouběji,“ stojí ve vyjádření ŘSD.

Připomeňte si: takto to vypadalo v Jaselské ulici na začátku června:

Oprava Jaselské pokročila, silnice již má nový povrch. | Video: Deník/Petr Procházka

Oprav se dočkal také povrch autobusových zálivů, byl obnoven systém odvodnění i vodorovné a svislé dopravní značení.

„Po předchozí dohodě teď bude opravená silnice I/38H předána novým majetkovým správcům, kterými budou město Kolín a Středočeský kraj,“ doplnilo ŘSD.

Opravy průtahu byly nejcitelnějším zásahem do plynulosti dopravy v Kolíně. Jejich ukončení však neznamená, že by řidiči na žádném místě ve městě už nenarazily na omezení. Město Kolín na svém facebookovém profilu připomnělo například uzavírku v ulici Zborovská, která začne platit v pondělí 10. července v souvislosti se zahájením přípravných a stavebních prací akce s názvem „Rekonstrukce ul. Zborovská, Kolín – kanalizace, komunikace, veřejné osvětlení“.

„Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce kanalizace a následná oprava komunikace a chodníků místní komunikace v ulici Zborovská. Součástí investice je instalace nového veřejného osvětlení, sadové úpravy a povýsadbová péče," uvádí město na Facebooku.

Práce budou probíhat v délce 220 metrů od křižovatky ulice Pražská a Mikoláše Alše, dále křižovatkou ulice Mikoláše Alše a Zborovská a dále až po ulici Na Spravedlnosti.

„Provádění prací bude probíhat za úplné uzavírky a během výstavby bude zajištěn přístup do nemovitostí a umožněn pohyb chodců," píše se na Facebooku s tím, že doba realizace je navržena na 26 týdnů, tato doba se však v závislosti na klimatických podmínkách může změnit. 

V ten samý den začne platit dopravní omezení také v ulici Brankovická. Důvodem bude druhá etapa projektu „Rozšíření pozemní komunikace v Borkách – II. Etapa“.

„V rámci této zakázky dojde k rozšíření komunikace na 6 metrů a vybudování chodníku dál směrem k objektu Jiskry, dále k vytvoření nových parkovacích míst podél vozovky, úpravě stávajícího prostoru, kde parkují auta a rekonstrukci veřejného osvětlení. Součástí stavby bude vybudování nové splaškové tlakové kanalizace a vyřešení odvodu dešťových vod z komunikace,“ píše se na facebooku Kolína.

Po celou dobu výstavby bude zajištěn přístup k areálům sportovišť pro atletiku a fotbal, k ubytovně a restauračnímu zařízení Jiskra a průjezd k čistírně odpadních vod v ulici Na Spálence.