Náklady na rekonstrukci jsou předběžně odhadnuty na 146,5 milionu korun, přičemž se počítá i s pořízením potřebné technologie. Náměstek hejtmanky pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík na středečním slavnostním zahájení stavby zdůraznil, že   začala další etapa modernizace kolínské nemocnice, která přinese větší komfort pacientům i personálu. „Pavilon E bude disponovat dvěma operačními sály, recepcí, ambulantní částí s čekárnami, sedmilůžkovým oddělením se čtyřmi pokoji a bude zde i denní stacionář pro zhruba sedm pacientů s malou šatnou a hygienickým zázemím. Každý vidí, že současné prostory neodpovídají standardům 21. století a naším společným cílem je poskytnout pacientovi to nejlepší,“ sdělil.

Pavilon bude nově propojen nadzemním můstkem s pavilonem D a stane se v rámci ostatních pavilonů dostupným takzvaně „suchou nohou“. Středočeský kraj prozatím nemocnici na rekonstrukci schválil dotaci ve výši 128,5 milionu korun, přičemž prostředky získal z úvěru EIB. Předpokládaná doba realizace je dvanáct měsíců.

Pavilon byl postaven před druhou světovou válkou a původně sloužil pro pacienty s infekčními chorobami. Ředitel nemocnice Petr Chudomel potvrdil, že se jedná vlastně o poslední z objektů v areálu kolínské nemocnice, který dosud neprošel stavebními úpravami. „Nepočítaje pavilon, v němž sídlí administrativa, včetně ředitelství. I když si tento pavilon také zaslouží komplexní rekonstrukci, necháváme ho až na samý závěr postupné obnovy areálu,“ doplnil.

Oční oddělení bude po dobu rekonstrukce poskytovat své služby v provizorních podmínkách. Středočeský kraj na svém webu v této souvislosti upozornil, že ambulance nad vrátnicí zůstávají po dobu rekonstrukce v provozu, dětská ambulance je přemístěna na polikliniku a ostatní poradny včetně poskytování ústavní pohotovostní služby se přechodně přemístí do adaptovaných prostor po přístroji magnetické rezonance v pavilonu R (plicní, mammocentrum). „Operativa je na dobu přibližně jednoho roku alokována na kutnohorské pracoviště Oblastní nemocnice Kolín,“ zdůrazňuje vyjádření kraje.

Mimo čerstvě zahájené rekonstrukce očního oddělení v kolínské nemocnici pokračuje i rekonstrukce pavilonu O, kde se nachází ORL, chirurgie a interní oddělení. Ta by měla být dokončena nejpozději do konce roku 2023.