V červnu začala první část rekonstrukce fasády kolínské radnice na Karlově náměstí. Pracovníci začali pravou polovinou budovy. Jejich úkolem bylo vrátit ji stejnou podobu, jakou měla v roce 1899. To se nyní podařilo. Druhá část budovy projde změnou v příštím roce.

Ukončení prací na radniční budově potvrdil starosta Michael Kašpar. „Z půlky máme hotovo. Fasáda radnice prochází kompletním restaurováním. První část je za námi, druhá polovina rekonstrukce začne na jaře a hotovo bude do konce roku 2024. Už teď se těšíme na finální podobu, když vidíme, jak se první etapa povedla,“ neskrývá radost starosta.

Pravá polovina kolínské radnice má již fasádu opravenou, tu levou čeká rekonstrukce příští rok.Pravá polovina kolínské radnice má již fasádu opravenou, tu levou čeká rekonstrukce příští rok.Zdroj: Deník/Petr Procházka

Radniční dům byl od června zahalený lešením, na který jeho vedení nechalo vyrobit plachtu s jeho podobou. Ta zakryla železnou konstrukci, po které se dělníci pohybovali. Stejné opatření je v plánu i na druhé části, jenž začne v jarních měsících.

„Zrekonstruovala se omítka, sgrafita, fresky, oplechovali jsme římsy, ale i rámy oken. Na fasádu se vrací po dohodě s památkáři barva, kterou měla při přestavbě do dnešní podoby z roku 1899. Vracíme tedy původní historickou podobu,“ připomněl Michael Kašpar.

Jak oprava první poloviny radnice probíhala
V polovině června radnice předala staveniště zhotoviteli. Na června s červencem pak došlo k celoplošnému omytí omítky z důvodu odstranění nečistot, mechů a lišejníků. Dále zhotovitel provedl vzorky očištění povrchů ozdobných kamenných prvků.
V průběhu července proběhla konzervace zbytků ornamentální sgrafitové výzdoby a dále byly pomocí páry čištěny jednotlivé ozdobné kamenné prvky. V srpnu restaurátoři odstranili jednotlivé vrstvy nátěru na reliéfních kamenných a vápenných prvcích. Dále bylo zahájeno mechanické a chemické čištění dřevěných rámů oken. Následně došlo k opravě jednotlivých nadokenních říms a poškozené sgrafitové výzdoby.
Na konci srpna a na začátku září firma vyčistila ozdobné reliéfní prvky a vyměnila poškozené části stávajícího oplechování. Došlo na obnovu ornamentálního sgrafita. Restaurátoři také obnovili a vyčistili reliéfy a plastiky na balkóně. Na nově opravené sgrafitové výzdoby omítky se nanesly ochranné lazurové nátěry.
V říjnu proběhla výměna prejzové krytiny na jednotlivých římsách. Kameníci ukončili opravu jednotlivých ozdobných prvků a provedli konzervační a patinační nátěr. Před odstraněním lešení ještě restaurátoři učinili závěrečnou barevnou korekci omítky. Na závěr došlo na hydrofobizaci omítky objektu a následně došlo k demontáži lešení.