Práce na budoucím přivaděči souvisí s následnou výstavbou kanalizace pro příměstskou část Kolína – Zibohlavy. Odtamtud půjdou odpadní vody právě přes Radovesnice a přivaděčem do Kolína na čističku.

„Abychom zvládli kapacitně odkanalizovat jak Zibohlavy, tak Radovesnice, znamená to pro nás také nemalé investice, musíme posílit celou čerpací stanici ve Štítarech, což představuje cca čtyři miliony korun,“ uvedl kolínský starosta Michael Kašpar.

Starostka Radovesnic I Danuše Dušková, která mimochodem zastává svou funkci už od roku 1994, připomněla, že její obec o výstavbě kanalizace začala uvažovat už před 15 lety. A už tehdy ji chtěla řešit společně s Kolínem. „Původně měl přivaděč stavět Kolín, ale sešlo z toho, proto jsme se rozhodli, že si ho vydujeme sami,“ řekla starostka Dušková.

Na přivaděč a kanalizaci sice Radovesnice I získaly dotaci, ale přesto jde o investici 61 milionů korun. „Při našem rozpočtu cca 4,5 milionu korun ročně je to velmi napnuté. Z 61 milionů je 5,8 milionu na přivaděč a čerpací stanici, kterou jsme museli udělat větší, aby pojala i splaškové vody ze Zibohlav. Proto jsem si dovolila požádat Kolín o milion korun, což je částka, která by nám významně pomohla, ale i za půl milionu korun jsme rádi a děkujeme,“ shrnula Danuše Dušková.