„Dříve tam zajížděl jeden až dva spoje za den, nově to bude ze Spálenky do centra pět spojů, přidali jsme jeden ranní, a zpět tři spoje. Během podzimu tuto změnu chceme vyzkoušet a oslovit obyvatele této lokality, jestli jim to takto bude vyhovovat,“ popsal místostarosta s tím, že úpravy spojů se dějí vždy ke konci kalendářního roku, proto chce město v té době dořešit, zda by lidem případně vyhovovala ještě nějaká úprava. „Na případných změnách se domluvíme s Okresní autobusovou dopravou Kolín (OAD) a spoje budeme korigovat,“ dodal místostarosta. Poprvé se nové spoje na Spálenku rozjedou 1. září.

Kolín od začátku integrace plánuje zahrnout do systému i svou městskou hromadnou dopravu tak, aby obyvatelé Kolína mohli na jednu jízdenku dojet z Kolína až na Václavské náměstí v Praze. Aktuálně se chystá velká schůzka, kde budou zástupci města, ROPIDu, kraje a OAD a kde by mělo dojít k domluvě na dalších konkrétních krocích. „V této chvíli potřebujeme upřesnit, kolik to město bude stát, a poté, jak se vše projeví v provozu. Chceme, aby se vše podařilo rozjet od 1. ledna příštího roku,“ uvedl Michal Najbrt.

Kolín se nevzdal své MHD tak, jako některá okolní města, která si dopravní obslužnost nechala zajišťovat v rámci příměstské dopravy. „Máme daleko více spojů a daleko více linek, MHD prostě obsluhuje lokality od severu na jih a od východu na západ. Kdežto v jiných okolních městech bylo linek výrazně méně. Kolínská MHD jezdí dlouhodobě, lidé jsou na ni zvyklí a opravdu jsem v posledních letech nezaznamenal trend, že by se uvažovalo vzdát se úplně MHD a nechat to na jiném subjektu typu kraje,“ řekl místostarosta. Podle starosty Michaela Kašpara by takovýto krok znamenal zásadní redukci spojů. Jak připomněl místostarosta, v některých jiných městech byly třeba dvě linky MHD, Kolín jich má 13.

„Navíc současný nastavený systém smlouvy s OAD nám umožňuje daleko efektivnější řešení dopravní situace pro MHD. Pokud jste jedním z mnoha článků celého řetězce, nejste prioritou. Kolín si MHD platí, takže si může určovat podmínky, zastávky, výši jízdného atd.,“ doplnil místostarosta. Navíc OAD před nedávnem pořídila nové autobusy, smlouvu s městem má na deset let. Vozový park čítá 19 nových autobusů. Kromě dvou malých jsou všechny bezbariérové.