Jako je přes den plno v okolí vlakového nádraží, večer stojí auto na autě na kolínských sídlištích. Počet aut narůstá, ale parkovací místa stejným tempem přibývat nemohou. Není totiž kam. Město se snaží při rekonstrukcích ulic na nová stání myslet, prostor však není neomezený. Proto někdy musí ustoupit zeleň či nepoužívané sportovní hřiště. A čím budou automobily dál přibývat, tím bude situace kritičtější.

„Ve stávajících lokalitách sídliště je nyní velmi obtížné najít plochy pro další zkapacitnění parkovacích či odstavných stání. Přesto se město snaží o revitalizace,“ konstatovala mluvčí města Šárka Hrubá a připomněla, že aktuálně se například dokončuje projekt na zkapacitnění míst v ulicích Kremličkova a Radimského. „Předpoklad realizace je v příštím roce,“ doplnila.

A chystá se i další navyšování počtu parkovacích míst. Kolínští radní chválili na začátku tohoto měsíce návrh na oslovení firem pro zhotovení dopravní studie pro navýšení kapacity parkovacích míst, organizaci dopravy a pěších proudů v lokalitě vnitrobloků ulic Bachmačská, Na Magistrále, Míru a Mikoláše Alše.

Šárka Hrubá sdělila, že odbor investic a územního plánování vypsal výběrové řízení na zpracování dopravní studie, která bude řešit hlavně konkrétní možnosti řešení dopravní a pěší obslužnosti v dané lokalitě. „Zejména pak vytvoření maximálního počtu parkovacích stání, ale pouze do té míry, aby nebyla degradována kvalita bydlení v místě a zároveň se připravil podklad pro následnou revitalizaci zeleně,“ podotkla. Studie by měla být připravená v dubnu 2024. Poté se začne s přípravou projektové dokumentace tak, aby se nejlépe v roce 2025 přistoupilo k realizaci. Očekávané navýšení parkovací kapacity je odhadováno zhruba o 40 procent. Rozměry stání totiž mají již nějaký čas nové větší šířkové parametry. Důsledkem toho je asi patnácti procentní úbytek současných parkovacích ploch při pouhém přeznačení.

Kritický stav

Současný stav parkování například na sídlišti „U Jána“ označil ředitel Městské policie Kolín Viktor Prokeš za kritický. Strážníci podle jeho vyjádření velkou parkovací „přeplněnost“ monitorují. „Otázkou je, jaká je budoucnost. Začít stání zpoplatňovat? Že by každý byt dostal zdarma jedno místo a každé další by stálo určitý poplatek. To je samozřejmě jen má teze, ale možnost by to byla. Lidé by třeba začali více používat autobusy a dopravě by se ulevilo,“ míní ředitel.