Okresní soud v Kolíně oznámil, že 29. května nejsou v provozu jednotlivá oddělení soudu, pokladna, podatelna ani informační centrum. Jeho provoz je omezen jen na ty nejnutnější úkony, které nesnesou z povahy věci nebo z důvodu zachování zákonných lhůt odklad.

„Podání tak lze činit prostřednictvím pošty či elektronickou cestou. Podání zaslaná v této době budou vyzvednuta následující pracovní den. V pracovní době soudu bude možno podat osobně výlučně návrh na vydání předběžného opatření. Telefonní spojení na dosahovaého soudce funguje ve standardním režimu,“ píše soud v oznámení na portálu Justice.cz.

close Oznámení soudu o stávce info Zdroj: justice.cz zoom_in Oznámení soudu o stávce

Podle ČTK Odborový svaz justice uvedl, že zapojení do stávky přislíbilo 90 procent z 9500 zaměstnanců. Zúčastnit se mají pracovníci všech soudů vyjma Ústavního. Žádají navýšení stávajících platů o 15 procent. Odbory stávku vyhlásily poté, co se nedohodly s ministrem.