V oblasti údržby komunikací se jedná o rekonstrukci Klenovecké ulice, dále oprava ulice Míru – tedy v úseku od Benešovy ulice směrem k vodárně. Třetí investici pak je kanalizace v ulicích: Lipanská, Sadová, U Hřiště a Hlubočská.

V oblasti veřejného prostoru se potom chystá úprava veřejného prostoru u kolínského gymnázia, rekonstrukce atria radnice, úprava venkovních prostor v Husově ulici, objekt hasičské zbrojnice v Sendražicích, venkovní sportovní areál v Seifertově ulici a studie na stavebně technický průzkum v areálu DDM Kolín.

Do školských zařízení město investuje rekonstrukcí střechy pro ZŠ Ovčárecká v Sendražicích a rekonstrukce a oprava budovy školní kuchyně ZŠ Kmochova.