Druhou změnou bylo rozdělení dosud velkého odboru regionálního rozvoje na dva – na odbor správy majetku a na odbor investic a územního plánování. Vedoucím odboru investic a územního plánování se stal Miroslav Káninský, který už dlouho dobu na úřadě pracuje.

„Podle mého názoru je to velmi schopný člověk, sám dříve projektoval,“ poznamenal starosta Michael Kašpar. Do čela druhého odboru (správy majetku města) rada jmenovala Jana Kokeše. „Tuto práci už vlastně dělal, byl vedoucím oddělení správy majetku. Na úřadě působí přibližně čtyři roky a již prokázal, že svou práci dělá dobře,“ uvedl starosta.

Původní dlouholetý vedoucí odboru regionálního rozvoje Martin Tichý skončil ke konci července. Nadále však působí na úřadě, a to externě v roli hlavní koordinační osoby a správce průmyslové zóny. „Dlouhodobě se o zónu staral, za poslední léta vyjednával se všemi jak lokálními, tak zahraničními investory. Považuji ho v tomto za zcela kompetentního,“ řekl starosta Kašpar a připomněl, že některá města, která mají podobně velké průmyslové zóny, na ně mají celé organizace. V Kolíně se dosud o zónu staral odbor regionálního rozvoje navíc ke své další práci.

Město chce také rozjet systém kulatých stolů se zástupci všech firem, které už v průmyslové zóně působí. „Naším cílem je, aby fungovala kooperace mezi těmito firmami a městem, ale nejen v problematice třeba oprav silnic nebo umístění kontejnerů. Chceme koncepčně řešit dopravu, odstavování kamionů v zóně a případně i možnou větší participaci firem na akcích v Kolíně. Některé firmy, jako například automobilka TPCA, to už samozřejmě dělají, ale i u ostatních bychom si představovali zapojení do sportovních, kulturních akcí ve městě, do výsadby stromů, ať už v zóně nebo po Kolíně apod. Toto dosud nikdo na starost neměl,“ uvedl starosta s tím, že i toto bude nyní práce hlavního koordinátora zóny.

Ten byl měl podle starosty společně s městským architektem také vytvářet koncepci brownfieldů ve městě. „Chceme zmonitorovat městské i soukromé brownfieldy a hledat na ně dotační tituly,“ vysvětlil starosta.