Někteří majitelé pozemků v zahrádkářské kolonii chtějí stavět. „Je to moment, kdy jsou nespokojeni všichni. Od přelomu tisíciletí je oblast vodárny a současných zahrádek územním plánem určena k zástavbě. Územní plán ale byl dlouhodobě alibistický, protože vyžadoval územní studii, to byla podmínka,“ řekl k problematice starosta Kolína Vít Rakušan.

Záměrem studie tak podle vedení radnice je to, aby bylo řečeno, co bude zahrádkářská oblast, kde se bude dát stavět a pokud možno ochránit lokalitu Třešňovka tak, aby zůstala sadem. „Lidé mají možnost studii připomínkovat, ještě není uzavřena, na veřejném slyšení jsme ji lidem představili, předali kontakty na úředníky, na které se mohou obracet s individuálními konzultacemi,“ vysvětlil starosta.

Hovořil o nejistotě, která ve městě vládla. „Nespokojení lidé se obávali, že zaniknou zahrádky, které jsou krásné a patří ke Kolínu. Potom tu byli velmi rozzlobení lidé, kteří koupili pozemky určené jako stavební územním plánem. A obezřetně všichni sledují i Třešňovku, což je poslední sad v Kolíně,“ řekl Vít Rakušan.

Ten se vyjádřil také k faktu, že by v této lokalitě mohly teoreticky vzniknout vysoké domy. „Považuji to za nešťastný relikt dávných časů, kdy se povolovala vysokopodlažní výstavba, když přijíždíte od Prahy – to by vás nevítal sad, ale činžáky, které by se jistě velmi rychle prodaly,“ podotkl.