První možností bylo vymezit ve městě plochy, kde se mohou psi volně pohybovat a na všech ostatních muset být na vodítku. Druhou možností bylo omezit volný pohyb psů jen na veřejných prostranstvích v zastavěných částech města.

Kvůli tomu, že v Kolíně podle Radka Smutného není dostatek vhodných ploch, kde by mohli majitelé psy vypustit bez vodítka, zvolilo město druhou variantu, tedy že v zastavěných lokalitách musí být psi na vodítku.

Důvodem bylo i to, že plochy pro volný pobyt psů mají být pokud možno rovnoměrně rozprostřené po městě. „Pokud bychom vymezili některá taková místa, neměli by to všichni obyvatelé stejně daleko,“ dodal Radek Smutný.