Proměnu Komenského parku plánovala radnice už delší dobu. Revitalizace má zajistit kompletní vizuální proměnu prostoru, který lemují ulice Kutnohorská, Smetanova a Zahradní. Že proměna bude značná, potvrdil starosta Michael Kašpar.

„Během revitalizace parku budeme budovat nové cesty, veřejné osvětlení, vodní prvek, toalety a květinové záhony. Stávající dřeviny budou odborně ošetřeny a u keřů bude proveden omlazovací řez, případně budou přesazeny do jiné lokality,“ upřesnil Kašpar.

Během revitalizace dojde podle něj k minimálnímu zásahu do zeleně. „Snažili jsme se, aby naopak zeleň přibyla. Takže se budou hodně vysazovat keře a květiny. Kácet by se mělo v jednotkách kusů a půjde pouze o nebezpečné dřeviny,“ konstatoval starosta.

Přibydou také nové veřejné toalety, ty stávající radnice stěhuje v rámci projektu Vylaď Kolín ke sportovnímu hřišti u Seifertovy ulice. Novinkou bude rovněž vodní prvek, kterým by měl být chodníček podobný tomu, který se nachází v lázeňském parku v nedalekých Poděbradech. Vznikne také podzemní nádrž na zadržování dešťové vody, která bude právě tento vodní prvek zásobovat.

Revitalizace Komenského parku se ujala firma Sates Čechy, práce vyjdou na 29,7 milionu bez DPH. Hotovo by mělo být ještě letos. Než se však park promění, musí se místní připravit na omezení. Město již předalo prostor zhotoviteli. Místostarostka Iveta Mikšíková apeluje na obezřetnost a dodržování instalovaného značení. „Nejbezpečnější určitě je park obejít Smetanovou ulicí kolem divadla,“ řekla. Od 12. července bude prostor chodcům dokonce zcela uzavřený.