Původním plánem bylo postavit novou knihovnu v areálu kolínského zámku, to ale nakonec nebylo z důvodu požadavků památkářů možné. Podle městského architekta Davida Mateáska památková péče stanovila omezující limity, které znemožnily umístit knihovnu do areálu zámku tak, aby splňovala svou funkci a objem. „Poslední podmínka byla, že novostavba může mít rozměry původní stavby, což byly ječné půdy, tedy dvoupodlažní objekt. A to je pro potřeby objektu, který chceme, málo,“ míní David Mateásko.

Parkoviště na Jiráskově náměstí v Kolíně, kde by se v budoucnu měla nacházet městská knihovna | Video: Deník/Petr Procházka

Jako možnou lokalitu město spolu s architektem vybralo Jiráskovo náměstí, přesněji tu část, kde se nyní nachází parkoviště. O to by ale lidé se stavbou knihovny nepřišly. „Stavba musí jednoznačně mít zajištěné parkování. Podzemní garáž je v takovýchto objektech standardní věcí. Přesný počet míst teď samozřejmě nedokážu říct, ale dovedu si představit, že část bude pro potřeby knihovny a zbytek pro obyvatele přilehlých domů,“ uvedl Mateásko.

Knihovna by už neměla být pouze místem, kam si lidé budou chodit půjčovat knihy a zase je tam vracet. Počítá se s multifunkčním využitím budovy tak, jak je to v moderních stavbách tohoto typu zvykem. „Knihovny dnes nejsou jen plné regálů s knihami, ale mají společensko-komunitní funkci. Jsou tam sály pro setkání, přednášky, možnost trávení času, půjčování filmů, audio nahrávek a připojení k internetu. Měla by to být budova, kde se setkávají různé generace,“ prozradil městský architekt.

Chybět by neměl ani prostor pro komerční využití. „Počítáme se sálem pro zhruba 150 lidí a kavárnou. Parter by měl být komerčně využitý pro služby a obchody,“ upřesnil Mateásko. Velikost budovy bude záviset na soutěži. Může to být dvou až třípodlažní stavba s různou organizací, čtyři podlaží jsou však podle Mateáska maximum. „Odstup mezi budovami bude komfortní, standardní pro městské prostředí,“ reagoval architekt na obavy místních obyvatel, že budou koukat do zdi.

Stavba nové knihovny přesáhne volební období stávajícího vedení radnice, příští komunální volby by se měly konat na podzim roku 2026. Jisté však je, že letos by měla proběhnout soutěž a v příštím roce dopracování návrhu. „Pak budeme potřebovat další finance a projít projekčními fázemi. Bude to investice v řádů stovek milionů korun, takže město určitě bude chtít žádat o dotaci. Ale určitě by to měl být nízkoenergetický objekt,“ doplnil městský architekt David Mateásko.

Příští moderovaná diskuze Davida Mateáska s občany na téma nové knihovny se uskuteční ve středu 17. dubna od 17 hodin ve stávající Městské knihovně v Husově ulici v Kolíně.

close Pozvánka na besedu o nové knihovně v Kolíně. info Zdroj: Městská knihovna Kolín zoom_in Pozvánka na besedu o nové knihovně v Kolíně.