Další novinkou v kolínském domově důchodců je zřízení vrátnice. „Do domova důchodců občas chodili cizí lidé, mezi nimi například osoby bez přístřeší, klientům se pak ztrácely věci z ledničky nebo chodby. Vrátnice tak funguje kvůli bezpečnosti pro klienty," řekla ředitelka domova důchodců Ivana Nováková.

Třebaže se v posledních letech do domova důchodců investovalo zhruba 20 milionů korun, pro další investice je stále prostor, dodal kolínský místostarosta. Domov důchodců by se teoreticky dal rozšířit do půdních prostor, kde by mohl fungovat denní stacionář, který by nabídl možnost krátkodobých pobytů.

Jak řekla ředitelka Ivana Nováková, maximální kapacita kolínského domova důchodců je 80 obyvatel, tu má nyní budova zaplněnou. „Přednost mají obyvatelé Kolína po podání žádosti, čekací dobu nelze odhadnout," řekla.

Mezi další zásadní investice ředitelka počítá polohovací postele a například bezbariérové vybavení koupelen.