Až do přelomu milénia byl 17. listopad významným dnem. Od roku 2000 je pak připomínám jako státní svátek, Den boje za svobodu a demokracii. Připomíná dva významné milníky českých moderních dějin: uzavření vysokých škol a tvrdou perzekuci studentů v roce 1939 a sametovou revoluci o půl století později.

Davy lidí se 28. října 1918 sešly na Karlově náměstí v Kolíně. Tam proběhlo vyhlášení samostatnosti Československé republiky přímo z radnice.
Pohlednice z minulosti: Kolín slavil vznik samostatného Českosloslovenska