Než bude vyhláška vydaná, musí ji zkontrolovat ministerstvo vnitra, takže není přesně jasný časový horizont. „Naší představou je září, ale může to být později. Každopádně do konce roku určitě bude vyhláška předložena,“ doplnila tajmenice s tím, že je třeba přesně vymezit lokality, kde bude zakázáno používání zábavní pyrotechniky.

Musí to být přesně ohraničeno ulicemi, nelze jen obecně uvést oblast typu Peklo ču zálabská část. Zkrátka – jasně a přesně, aby se o vyhlášku mohla opřít městská policie.

Jak upřesnil starosta Michael Kašpar, město chce omezit používání pyrotechniky například v klidových dnech, hlavně 24. až 26. prosince. „Vycházeli jsme z výsledků dotazníku, kde byly zmiňovány zejména vánoční svátky,“ řekl starosta. V lokalitách jako třeba kolem domova důchodců nebo v okolí nemocnice by mělo být používání pyrotechniky omezeno zcela.

Pro zákaz laického používání zábavní pyrotechniky s tím, aby se odpalování ohňostrojů nechalo profesionálům při oficiálních akcích, se v dotaznících vyslovilo plných 69 procent obyvatel.