Právě začátek prací na nové knihovně je projektem, u kterého by starosta Vít Rakušan chtěl být, řekl nám po volbách. „Jde teprve o přípravu výstavby nové knihovny. S architektem Davidem Mateáskem to je náš společný sen a projekt, který nás baví. Připravujeme vypsání mezinárodní architektonické soutěže. To může vést k tomu, že tady bude skutečně evropsky kvalitní architektura,“ podotkl.

Podle jeho slov to může být stavba, která bude budit kontroverzi. Nebude ale hned – příprava i stavba bude nějakou dobu trvat. „Chci být u té diskuze, když se zadá. Horizont pro takovou stavbu odhaduji deset let, potom by knihovna mohla stát. Ale musí se začít a chci být ten, kdo bude u položení těch přípravných základů,“ podotkl.

Ředitel kolínské knihovny Pavel Kárník řekl, že vizi na novou knihovnu má. Jedním z důležitých kritérií pro novou budovu je však celková výměra pro knihy ve volném výběru – aby jich bylo co nejvíce a ve skladu co nejméně. Důležitá by také byla variabilita regálů, aby třeba měly kolečka. „Daly by se potom přesouvat. V současné době máme některé regály zbytečně vysoké, lidé na ně nedosáhnou. Mělo by to být přehledné a moderní,“ uvedl.

Uvítal by také další prostory. „Třeba studovny, kinosál, přednáškové místnosti, prostor pro výstavy,“ vyjmenoval Pavel Kárník, co by v nové knihovně uvítal.