V lednu platí rozpočtové opatření, vedení města si tím dává čas, aby zjistilo skutečná čísla, než bude připravovat rozpočet. „Schválení na konci ledna vychází z reálných čísel, může reflektovat skutečný stav zůstatku na účtu. Troufáme si říct, že rozpočet načrtnutý v lednu může být upravován pouze dílčími rozpočtovými opatřeními během roku,“ řekl kolínský starosta Vít Rakušan.

Rozpočet je podle vedení koncipován tak, aby se snižovalo zadlužení města, letos by měl Kolín splatit zhruba 90 milionů, jeho dluh by tak měl klesnout pod 500 milionů.

Kolín bude hospodařit s 869 miliony, na výdajové stránce je zhruba 864 milionů. Rezerva tak bude činit zhruba 3,5 milionu korun.

„Příjmová částka rozpočtu by měla být přívětivá, z tohoto pohledu je vidět, že ekonomická situace Kolína a celé České republiky se pomalu a jistě zlepšuje,“ okomentoval výhled starosta.

Vznikne nový odbor

Radnice se podle slov jejího vedení bude připravovat na nové programové období dotačních titulů Evropské unie, které začne v roce 2016.

To znamená tím, že v rozpočtu je více peněz na projektovou přípravu. A na to se bude potřeba připravit i personálně. „Tomu bude odpovídat i struktura úřadu, bude nový odbor dotací a veřejných zakázek, který se bude zabývat většími veřejnými zakázkami, menší mohou zůstat na jednotlivých odborech,“ řekl Vít Rakušan.

Co se týká investic, letos odstartuje například přestavba autobusového nádraží.

Příjmy z heren

Kolín by v budoucnosti mohl přijít zhruba až o 20 milionů ročně, pokud se rozhodne omezit hazard ve městě. Kolik to konkrétně bude peněz a zda situace vůbec nastane, se však teprve bude řešit. „Slíbili jsme, že toto téma otevřeme během prvního půlroku 2015,“ řekl Vít Rakušan.

Ve hře je několik variant omezení hazardu: buďto absolutní zákaz, nebo například pozitivní vymezení, tedy kde herny mohou být. Vyhláška, která by herny ve městě zakazovala, by však měla odloženou účinnost, aby tak nedošlo ke zmařeným investicím. Kromě provozovatelů heren by zákaz mohl představovat i problém pro majitele nemovitostí, kteří by museli hledat nové podnájemníky pro své budovy.

Změna poplatku za ubytovací kapacity

Jak vysvětlil místostarosta Michael Kašpar, změní se také poplatek za ubytovací kapacity. Dosud kolínská zařízení městu platila poplatek ve výši čtyř korun za lůžko za den. Nově to bude šest korun. „Poplatek se od roku 2010 nezvedal. Navýšení nemá sloužit k restrikci ubytoven, ale k úklidu prostranství kolem nich," řekl.

Zvýšení poplatku má do městské kasy přinést zhruba půl milionu korun ročně, město jej chce investovat do zkvalitnění služeb informačního centra.