To mělo vzniknout na místě bývalých vojenských objektů. Hejtman Středočeského kraje David Rath stále odkládá podpis pro příjem těchto peněz z EU.

Proč tomu tak je? „Projekt vzbuzuje určité pochybnosti z dlouhodobé udržitelnosti plánovaných služeb i z pohledu hospodárnosti. Žadatelé jsou soukromníci, kde není jistota, že projekt ekonomicky udrží v chodu i v budoucnosti, tudíž je zde větší míra rizika, že za tyto projekty bude muset Česká republika, potažmo Středočeský kraj vracet Evropské unii vynaložené finanční prostředky,“ popsala Berill Mascheková, tisková mluvčí Středočeského kra­je.

Když jde prý o částku v řádech desítek milionů a v souhrnu všech žádostí se číslo blíží až ke stovce milionů, hejtman nechtěl vystavit daňové poplatníky riziku. „Tyto projekty by pak museli zaplatit ze svých daní. Z tohoto důvodu nechává kraj prověřit záruky udržitelnosti i hospodárnosti a efektivnosti vynaložených prostředků,“ dodala Mascheková s tím, že pokud žadatelé doloží udržitelnost projektů, hejtman jejich žádosti podepíše.

S tím ale nesouhlasí Petr Steklý, ředitel Prostoru. „Všechno musí být součástí projektu a ten všechny náležitosti obsahoval. Projekt byl dvakrát hodnocen a pokaždé se stejným výsledkem. Tedy, že je vše v pořádku,“ uvedl.

Schůzka s Davidem Rathem by se prý měla uskutečnit do konce května a na ní by se měl dohodnout další postup.

Na základní kámen komunitního centra přitom starosta Jiří Buřič poklepal již loni v říjnu.

Navíc devítiapůlmilionová půjčka, kterou město chtělo tehdy poskytnout občanskému sdružení Prostor na předfinancování projektů na přestavbu kasáren právě na komunitní centrum sociálních služeb Kolárka, se setkala s kritikou některých opozičních zastupitelů. Poukazovali zejména na vůbec ne růžovou finanční situaci, ve které dnes město je.

„Sdružení má roční obrat v sedmi až osmimístných sumách. Myslím, že by si peníze dokázalo opatřit i samo a prostředky bych rád viděl u skromnějších organizací, které za sebou nemají tolik cédéček a jiných propagačních materiálů,“ řekl mimo jiné v únoru tohoto roku senátor Pavel Lebeda.